Trimite e-mail | Printeaza
Social
19.12.2019

Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost votat de deputați în lectura finală

Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost votat de deputați în lectura finală

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) se prognozează pentru anul 2020 în sumă de 23 491 mil. lei, cu o majorare față de 2019 cu 9,6%. Cheltuielile se propun în sumă de 23 491 mil. lei, de asemenea, cu o majorare de 9,6%. Astfel, BASS este estimat fără deficit.

În structura veniturilor BASS resursele generale ale acestuia vor constitui 63,6%, iar transferurile de la bugetul de stat – 36,4%.

Printre măsurile noi de politică care au influențat cheltuielile BASS în 2020 se numără:
- Revizuirea de la 1 iulie a perioadelor de reexaminare a pensiilor pentru limita de vârstă;
- Majorarea de la 100 la 300 de lei a cuantumului alocației lunare de stat pentru beneficiarii din rândul participanților la acțiunile la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, precum și persoanelor participante la acțiunile de luptă din Afganistan și pe teritoriile altor state;
- Extinderea dreptului la alocație lunară de stat în cuantum de 500 de lei asupra victimelor reabilitate ale represiunilor politice;
- Majorarea cuantumului alocațiilor sociale de stat persoanelor cu dizabilități cu 40 puncte procentuale din cuantumul pensiei minime de dizabilitate, iar persoanelor vârstnice – cu 30 puncte procentuale din cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă;
- Indexarea graduală a pensiilor de două ori pe an începând cu 2020: la 1 aprilie și la 1 octombrie care va atrage și majorarea cheltuielilor pentru alocațiile de stat;
- Majorarea pensiei de urmaș pentru copii cu 25 puncte procentuale;
- Utilizarea salariului mediu lunar pe țară pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, în vederea calculării pensiei;
- Acordarea îndemnizației lunare soțului supraviețuitor în cazul decesului asiguratului, beneficiar al dreptului la pensie pentru limita de vârstă, într-un termen mai mic de 5 ani de la data obținerii acestui drept;
- Acordarea suportului unic în cuantum de 700 de lei beneficiarilor de pensii și alocații de stat, cuantumul cărora nu depășește 2000 de lei;
- Consolidarea Programului de ajutor social.

La efectuarea prognozei indicatorilor BASS au fost utilizați indicatorii macroeconomici precum creșterea PIB în 2020 de 3,8%, inflația de 5,7%, creșterea salariului nominal mediu lunar cu 8,7% și a fondului de remunerare a muncii – cu 8,5%, anunță Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus