Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
23.09.2019

Asigurarea integrității instituționale - obiectiv major al Serviciului Vamal

Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a convocat o ședință operativă cu mai mulți responsabili de la nivelul Aparatului Central și birourilor vamale, în cadru cărora au fost abordate subiecte importante referitoare la măsurile de asigurare a integrității în rândul angajaților vamali, disciplina de serviciu și minimizarea oricăror fapte de comportament corupțional. Totodată, au mai fost discutate și alte aspecte actuale ce țin de activitatea vamală, precum implementarea instrumentelor financiare în posturile vamale și extinderea controlului comun la frontieră.

Un subiect aparte de pe agenda întrunirii l-a constituit asigurarea integrității funcționarilor vamali și monitorizarea continuă a conduitei profesionale în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, astfel încât să fie minimizate eventualele incidente de integritate și să nu fie admise abuzuri sau alte încălcări. Indicația vine în contextul angajamentului asumat de către administrația instituției de a eficientiza activitatea organului vamal prin colectarea integrală a plăților vamale la bugetul de stat și reducerea la maxim a fraudelor vamale.

În acest sens, autoritatea vamală a dezvoltat și implementat un șir de instrumente, care au menirea să susțină demersurile administrației de a dezvolta un serviciu public modern, integru și profesionist. Astfel, ca urmare a implemetării proiectului Twinning ”Suport în consolidarea capacităților operaționale ale organelor de aplicare a legii din RM în domeniul prevenirii și investigării actelor de corupție”, Serviciul Vamal este în proces de realizare a tuturor recomandărilor formulate de experții străini, în vederea aplicării celor mai bune practici europene în domeniu și consolidării capacităților instituționale.

Tot în acest context, a fost discutată necesitatea extinderii controlului comun la granița de est a țării, mecanism care, pe de o parte, reduce semnificativ timpul de traversare a frontierei, iar, pe de altă parte, diminuează riscurile de fraudare sau corupție.

Un alt aspect abordat la ședință s-a referit la simplificarea achitării drepturilor de import/export de către agenții economici implicați în comerțul exterior de mărfuri, fiind indicată instalarea a 10 terminale cash-in suplimentare în posturile vamale ”Volcineț” (feroviar), ”Ungheni” (feroviar), ”Sănătăuca”, ”Soroca” (debarcader) etc.

Adițional, Serviciul Vamal a întreprins demersurile necesare pentru a fi instalate, în unele dintre cele mai tranzitate posturi vamale, automate bancare (ATM), care permit efectuarea operațiunilor de schimb valutar. Toate aceste instrumente, inclusiv implementarea sistemul Internet Banking, oferă antreprenorilor mecanisme de plată comode, sporesc accesibilitatea serviciilor publice prestate de instituție și exclud necesitatea deplasării la ghișeele băncilor, fiind, astfel, evitate cozile.

La finele ședinței, referindu-se la obiectivele prioritare ale instituției, Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a reiterat importanța asigurării calității în procesul de vămuire a mărfurilor și inadmisibilitatea unor eventuale erori, menționând că abuzurile și încălcările nu vor fi tolerate, anunță Serviciul Vamal.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus