Trimite e-mail | Printeaza
Politic
21.08.2019

Au fost aprobate particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale

Au fost aprobate particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, condițiile de desemnare și înregistrare a candidaților pentru funcțiile de primar și consilier al consiliului local (de nivelul I și nivelul II).

Potrivit reglementărilor, desemnarea și înregistrarea candidaților pentru funcția de primar și consilier va începe după constituirea circumscripțiilor electorale și consiliilor electorale de circumscripție.

Au dreptul de a fi aleşi în calitate de consilieri în consiliile locale, cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani și nu au restricții de a exercita dreptul de a alege și de a fi ales. În calitate de primar, poate fi ales cetăţeanul care a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani și nu are restricții de a exercita dreptul de a alege și de a fi ales. O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local şi de primar, dar nu poate candida la aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.

Pentru a candida, în calitate de candidat independent, persoana va prezenta organului electoral liste de subscripție cu semnăturile susținătorilor: pentru funcția de consilier în consiliul local – de 2 la sută din numărul alegătorilor din circumscripția respectivă, împărțit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai puțin de 50 de persoane, iar pentru funcţia de primar – de 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10000 de persoane.

Dosarele pentru înregistrarea candidaților la funcția de primar și/sau consilier al consiliului local, vor fi depuse la organul electoral, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. În termen de 7 zile, acestea vor fi examinate, fiind adoptată decizia de înregistrare sau refuzul a fi înregistrate. 

În cadrul aceleiași ședințe, CEC a modificat condițiile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, sub aspectul excluderii certificatul de integritate, eliberat de Autoritatea Națională de Integritate, și înlocuirea acestuia cu o declarație pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise.

Mai multe informații pot fi găsite pe pagina web a Comisiei, la rubrica „Alegeri locale generale 2019”.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus