Trimite e-mail | Printeaza
Social
16.07.2019

În 6 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 11523,8 mil. lei

În 6 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 11523,8 mil. lei

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 6 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 11523,8 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 53,0%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 6633,5 mil. lei sau 51,9% comparativ cu suma anuală precizată de 12770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 332,1 mil. lei sau cu 5,3%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4820,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
 - 3235,4 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 53,6% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6041,0 mil. lei, şi sunt cu 573,1 mil. lei (21,5%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;
 - 1585,0 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 55,8% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2839,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 11000,5 mil. lei sau 50,6% comparativ cu suma anuală precizată de 21732,8 mil. lei.

Potrivit CNAS, faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1557,2 mil. lei sau cu 16,5%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 523,3 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iulie 2019 a constituit 540,3 mil. lei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus