Trimite e-mail | Printeaza
Social
10.07.2019

Cele mai importante Proiecte aprobate în cadrul Ședinței de Guvern din data de 10 iulie 2019

Cele mai importante Proiecte aprobate în cadrul Ședinței de Guvern din data de 10 iulie 2019

·      Indexarea cu 3%, începând cu 1 aprilie 2019, a indemnizațiilor zilnice pentru copiii care dețin statut de copil rămas temporar/fără ocrotire părintească, sunt plasați în unul din serviciile sociale și încadrați într-o instituție de învățământ, din clasa V și până la 18 ani. Indexarea se efectuează în funcție de creșterea anuală a indicelor prețului de consum pentru anul precedent și va constitui 11 lei - în zilele obișnuite, 103 lei - în ziua de naștere și 73 de lei - în zilele de sărbătoare (Crăciun, Anul Nou, Paște și 1 iunie). Suma anuală per copil va constitui 4410 lei. Mijloacele vor fi transferate de la bugetul de stat către bugetele locale nivel II.

·      Majorarea, din 1 iulie 2019, a  indemnizației unice la nașterea copilului până la 7911 lei, cu valoarea setului de bunuri care a fost licitat, adică cu 1608 lei. Costul estimativ pentru implementarea proiectului constituie 29585 mii lei, dintre care 29265.6 mii lei pentru majorarea indemnizației unice la nașterea copilului, 246,2 mii lei cheltuieli pentru distribuire, 73,2 mii lei cheltuieli pentru taxa de comision. Calculul a fost efectuat reieșind din numărul copiilor prognozat pentru semestrul II 2019 de 18 200 copii, conform informațiilor oferite de către CNAS.

·      Acordarea dreptului la alocația lunară în mărime 500 de lei pentru beneficiarii de indemnizații de merit, decorați cu „Ordinul Republicii”, cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați pe teritoriul țării noastre, care sânt și beneficiari de pensii sau de alocații sociale de stat din alte țări. In prezent 22 de persoane din cei 200 de beneficiari ai indemnizației de merit, sunt decorate cu „Ordinul Republicii”. Respectiv, implementarea modificărilor operate constituie distribuirea a circa 110 mii lei pentru 10 luni ale anului 2019, suplimentar din bugetul de stat.

·      Aprobarea listei autorităților competente în domeniul cooperării privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor și cadrul de reglementare utilizat de către acesta, și anume: - Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (birou unic de legătură în domeniul cooperării privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor); - Autoritatea Aeronautică Civilă; - Consiliul Audiovizualului; - ANRCETI; -  Centrul Național pentru Protecția datelor cu Caracter Personal; - Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

·      Aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ottawa la 12.06.2018. Tratatul respectiv va contribui la asigurarea protejării și promovării investițiilor de către cele două state, impulsionarea relațiilor comerciale moldo-canadiene în domenii de interes reciproc, inclusiv în domeniul politic și socio-cultural.

·      Înființarea în municipiul Bălți a operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți la datorie pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Cheltuielile necesare vor fi acoperite din donații și sponsorizări, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus