Trimite e-mail | Printeaza
Economie
04.03.2019

25 martie - Termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit

25 martie - Termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit

Serviciul Fiscal de Stat informează: contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoră activitate independentă, sunt obligați să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data - 25 Martie (data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune). Această obligație este stipulată de art. 83  (alineatul 4) din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

De menționat că pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova (cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul).

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, sau în mod electronic (conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal).

În format electronic sunt obligați să depună ceclarația:

-         subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A;

-         subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei;

-         rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei;

-         contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajaţi.

Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martie 2019, ținînd cont de achitarile în rate efectuate pe parcursul anului 2018, în corespundere cu prevederile art. 84 din Codul fiscal.

Impozitul pe venit se determină de către persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător prin aplicarea după caz a cotelor stabilite la art.15, art. 543, art.694 şi art.6911 din Codul fiscal.

Totodată, menționăm că în contextul modificărilor operate în legislația fiscală pentru perioada fiscală aferentă anului 2018, formele organizatorice rezidenți cu statut de persoane fizice urmează să își determine obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit, separat, pentru fiecare dintre cele două etape, I etapă cuprinzînd perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018, și, respectiv, cea de-a II etapă include perioada aferentă 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018.

Pentru întreprinzătorii individuali conform prevederilor Codului fiscal și a Legii pentru punere în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal, pentru I etapă a perioadei fiscale 2018 impozitul pe venit se va determina la cota de 7% din venitul impozabil obținut în sumă de pînă la 24 750 lei și, respectiv, 18% din venitul impozabil care va depăși suma de 24 750 lei. Pentru etapa a II a perioadei fiscale 2018 impozitul pe venit se va determina la cota de 12% din întrega sumă a venitului impozabil obținut. Pentru gospodăriile țărănești se va aplica cota de 7% în ambele etape ale anului 2018, iar contribuabilii care desfășoară  activitae profesională în sectorul justiției -18% din venitul impozabil, ținînd de regulile de determinare a acestuia.

Totodată, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului, obligația de prezentare a declarației este distinctă, pentru fiecare etapă în parte.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilii, care nu vor prezenta declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din Codul fiscal.

Pentru informații suplimentare, sunați la  numărul de telefon: 0-8000-1525 - Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat (apel gratuit).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus