Trimite e-mail | Printeaza
Economie
21.02.2019

Ministerul Finanţelor a lansat un proiect de subfinanţare a tinerilor antreprenori cu dobândă preferenţială

Ministerul Finanţelor a lansat un proiect de subfinanţare a tinerilor antreprenori cu dobândă preferenţială

Lansarea Facilității de Creditare a Tinerilor (FCT) inițiată de Ministerul Finanțelor a luat start și este integral bazată pe fondurile disponibile ale liniilor de credit investiționale circulante finanțate din împrumuturi externe de stat pentru dezvoltarea sectorului real, acordate de Banca Mondială și Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă. Recreditarea tinerilor antreprenori este efectuată prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante partenere (IFP) locale  interesate, care î-și asumă toate riscurile de credit și au semnate cu Ministerul Finanțelor Contracte de Recreditare.

Implementarea FCT are scopul diminuării constrângerilor legate de accesul limitat al tinerilor la resurse financiare  favorabile și acordării sprijinului suplimentar prin reducerea dobânzilor la credite. Ratele promoționale ale FCT sunt diminuate cu 2 puncte procentuale în raport cu rata dobânzii de referință anuală anunțată IFP de minister semi-anual conform condițiilor generale și termenilor Contractelor de Recreditare în vigoare în cadrul liniei de credit finanțatoare respective.

Condițiile principale de eligibilitate pentru beneficiarii potențiali de sub-împrumuturi :

vârsta tinerilor cuprinsă între 18 și 35 ani, la momentul depunerii cererii de credit la IFP;
suma maximală a unui sub-împrumut- până la 1.5 milioane lei, eliberat în Lei Moldovenești;
scopul cheltuielilor finanțate pentru activități eligibile - mărfuri și servicii, inclusiv capital circulant/materie primă în conformitate cu condițiile generale ale liniei de credit în vigoare active, din care se va finanța sub-proiectul;
fondatorii întreprinderii trebuie să fie tineri cetățeni ai Republicii Moldova și să dețină cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii;
beneficiari pot fi persoane fizice și juridice înregistrate pe tot teritoriul Republicii Moldova,  inclusiv UTA Găgăuzia;
sub-împrumuturile nu vor fi eliberate în numerar;
pentru a păstra ratele promoționale, afacerile, întreprinderile, sub-împrumuturile tinerilor nu se vor cesiona, dărui, sau înstrăina în primii 2 ani de acțiune a creditului, urmând scopul implementării cu succes a afacerii finanțate;
perioada de grație pentru suma principală a sub-împrumutului- nu mai mare de 12 luni;
în cadrul facilității de creditare a tinerilor marja băncii intermediare adăugată la rata de recreditare pentru beneficiarii finali se recomandă să nu depășească  3.0%, iar comisioanele IFP adăugate vor fi rezonabile;
domeniile de activitate eligibile - afaceri cât în agricultură în zonele rurale ale țării, atât și în alte domenii de activitate eligibile pe tot teritoriul țării;
alte condiții de recreditare pot fi determinate între beneficiarii sub-împrumuturilor și IFP intermediare.

Având în vedere rețeaua largă de filiale ale Instituțiilor Financiare Partenere, implementarea FCT va cuprinde tot teritoriul țării.

Pentru deciziile de credit beneficiarii se pot adresa la una din următoarele Instituții Financiare Participante, consultând și paginile web a acestora:

BC “Moldova-Agroindbank” S.A.- tel. (022) 303277, 303234, 303222;
BC „Mobiasbancă -Groupe Societe Generale” S.A. (022)- tel. 812548, 812425;
BC „Moldindconbank” S.A.- tel. (022) 576798, 576839;
BC „Fincombank” S.A.-tel. (022) 269816;
BC „Energbank” S.A.-tel. (022) 858056;
BC „Comertbank” S.A.-tel. (022) 839734, 839737;
ÎM OM  „Moldcredit” SRL. tel. (022) 549236;
BC „ProCredit Bank” S.A. tel. (022) 782498;
BC „EuroCreditBank”S.A. tel. (022) 500255.

Transparența costurilor resurselor poate fi asigurată prin consultarea paginii web  a Ministerului Finanțelor privind ratele ministerului de recreditare anunțate pentru recreditarea IFP intermediare http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/proiectele-directoratului-liniei-de-credit.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus