Trimite e-mail | Printeaza
Social
23.11.2018

Proiectul BASS și cel al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019, votate în I lectură

Proiectul BASS și cel al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019, votate în I lectură

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pe  anul 2019 și proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor au fost examinate, în cadrul  ședinței de astăzi,  a Parlamentului și votate în I lectură.
 
Potrivit proiectului BASS, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prognozează pentru anul 2019 în sumă de 21427,4 mil.lei, cu o majorare față de cel precizat 2018, de 2088,4 mil.lei sau cu 10,8 la sută. Totodată, se precizează că în structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019, 59,6 la sută vor constitui contribuțiile de asigurări sociale și vor atinge 12770,0 mil.lei, mai puțin cu 70,5 mil.lei decât cele precizate pe anul curent.
 
Proiectul BASS propune menținerea tarifului contribuțiilor stabilit la 1 octombrie curent. Astfel, tariful contribuției de asigurare socială plătită de angajatorii din sectorul privat, instituțiile de învățământ superior și medico-sanitare va fi de 18%, cea virată de angajatorii din agricultura de 12%, iar tariful contribuției individuale – 6%. Pentru persoanele fizice, ce îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plăta contribuţiei va constitui 9456 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 2412 de lei pe an.
 
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 se propun în sumă de 21427,4 mil.lei, cu o majorare de 2088,4 mil.lei.  Acestea vor acoperi subprogramele BASS, în corespundere cu prioritățile politicilor sectoriale.
 
Cheltuielile destinate activităților finanțate din BASS constituie 73,6%, alte 26,4% - din contul transferurilor de la bugetul de stat. 63,6% din totalul tuturor cheltuielilor vor fi direcționate pentru subprogramul de protecție socială a persoanelor în etate, 13 % - pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități. Alte circa 10 la sută din cheltuieli vor asigura realizarea politicilor în domeniul protecției familiei și copilului.
 
Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este estimat fără deficit.
 
Cu referire la proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019, autorii au menționat că veniturile acestora se prognozează pentru anul viitor, în sumă de 7326,0 mil.lei, cu o majorare de 8,8% față de cele curente. Cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost stabilit în volum de 9% - 4,5% vor fi achitate de angajat și 4,5% de angajator. Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de sumă fixă pentru anul 2019 este aceeași ca în anul 2018 și va constitui 4056,0 lei.
 
Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 au fost estimate cu un deficit în sumă de 200,0 mil. lei.
 
Cele două proiecte urmează a fi votate, în lectura finală,  de plenul Parlamentului, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus