Trimite e-mail | Printeaza
Economie
03.10.2018

Raportul anual 2017 al Băncii Naționale a Moldovei, audiat la comisia de profil

Raportul anual 2017 al Băncii Naționale a Moldovei, audiat la comisia de profil

Comisia economie, buget și finanțe a audiat Raportul anual 2017 al Băncii Naționale a Moldovei. În cadrul ședinței de astăzi a Comisiei, Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea a prezentat evoluțiile înregistrate și a răspuns la întrebările deputaților.

Guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea a menționat că, în anul 2017, Republica Moldova a înregistrat o crestere robustă a economiei, dar a cunoscut și o majorare temporară a preţurilor interne de consum. Astfel, produsul intern brut (PIB) a progresat cu 4,5%, fiind susţinut de creşterea consumului intern și a producţiei din sectorul agrar. Creșterea economică în principalele țări de emigrare a cetățenilor moldoveni a accelerat volumul de remitențe, care, la rândul lor, au contribuit la mărirea puterii de cumpărare a consumatorilor locali. În a doua jumătate a anului, a fost constatată o revigorare a activității în sectorul industrial și la o creştere puternică a exporturilor.
 
Potrivit informațiilor din raport, rata medie anuală a variaţiei indicelui prețurilor de consum a fost de 6,6%, cu 0.2 p.p. mai mare decât în anul precedent. Inflaţia anuală a prețurilor de consum a evoluat de la 3% în ianuarie până la 7,3% în decembrie 2017, sub influența majorării prețurilor la produsele energetice, la cele alimentare și creşterii tarifelor la serviciile reglementate. Cu toate acestea, inflaţia de bază anuală a continuat să evolueze în limitele intervalului-țintă și a constituit în medie 4,8%.
 
Politica monetară a BNM, perspectivele de reducere a inflaţiei și condiţiile favorabile pe piața monetară au dus la îmbunatățirea semnificativă a condiţiilor de îndatorare a Ministerului Finanțelor pe piața internă de capital. Astfel, rata medie a dobânzilor la valorile mobiliare de stat a fost de 6,7% în 2017, fată de 15,8% în 2016.
 
Surplusul de lichiditate din sistem a fost în mare parte condiţionat de fluxul sporit de intrări de valută în favoarea persoanelor fizice pe piaţa moldovenească - echivalentul a 1,2 miliarde de dolari SUA, în creştere cu 11,2% faţă de anul trecut. Ca urmare, pe parcursul anului 2017, leul moldovenesc s-a întărit cu 14,4% faţă de dolarul SUA şi cu 2,3% faţă de euro.
 
În perioada de raportare, BNM a întreprins actiuni de consolidare a sectorului bancar. Astfel, au fost intensificate controalele tematice referitoare la transparenţa și calitatea acţionarilor, au fost efectuate verificări ale tranzacţiilor cu părţile afiliate, precum și evaluări ale calităţii activelor. La 7 din cele 11 bănci licenţiate au fost efectuate controale complexe pe teren.
 
Profitul agregat al sectorului bancar pentru anul 2017 s-a situat la nivelul de circa 1,5 miliarde lei, superior cu 8,6% faţă de 2016. Soldul creditelor bancare exprimat în lei a continuat să se reducă, dar la un ritm mai lent, atingând suma de 33,5 miliarde lei în decembrie 2017. Băncile au continuat să atragă depozite, soldul cărora a atins 59,9 miliarde lei la sfârşitul anului 2017, cu 9% în creştere faţă de aceeaşi perioadă în 2016.
 
Structura pe valute a depunerilor indică o creștere continuă a încrederii populației și a agenților economici în moneda naţională: 57,2% a depozitelor în lei în decembrie 2017 față de 53,5% în decembrie 2016 și 42,4% în septembrie 2015, în toiul crizei financiare.
 
Încrederea sporită a populaţiei în leul moldovenesc și stabilitatea cursului de schimb au permis BNM să introducă în circulație, în iunie 2017, monede metalice de 1 leu și 2 lei. După o analiză aprofundată a circulaţiei numerarului în Republica Moldova și a practicilor internaţionale, proiectul a fost extins la însemnele monetare de 5 lei și 10 lei. Noile monede metalice au fost puse în circulaţie pe 28 februarie 2018. Introducerea monedelor metalice va permite BNM să genereze economii aferente costurilor de producere estimate la aproximativ 300 milioane lei pe o perioadă de 20 de ani. Potrivit raportorului, în anul 2019 ar putea apărea bancnote de polimer.
 
Anul 2017 este primul an complet de funcţionare a Consiliului de supraveghere al BNM compus din 7 membri, dintre care 4 independenţi, care nu au funcţii executive în cadrul BNM. Consiliul de supraveghere a avut o activitate intensă, cu 10 şedinţe convocate pe parcursul anului. Trei membri independenţi ai Consiliului constituie Comitetul de audit, care monitorizează procesul de raportare financiară, eficienţa sistemului de control intern, activitatea Departamentului de audit intern şi a altor funcţii care asigură o supraveghere eficientă a BNM. Pe parcursul anului 2017, au avut loc 77 şedinţe ale Comitetului executiv, la care au fost examinate şi aprobate 369 de hotărâri, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus