Trimite e-mail | Printeaza
Economie
26.07.2018

Parlamentul instituie dreptul de folosință asupra terenurilor aflate în proprietatea terților pentru exploatarea rețelelor electrice și de gaze naturale

Parlamentul instituie dreptul de folosință asupra terenurilor aflate în proprietatea terților pentru exploatarea rețelelor electrice și de gaze naturale

Parlamentul instituie dreptul de folosinţă şi de servitute asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice și a celor de gaze naturale. Cele două proiecte pentru modificarea și completarea legislației în acest sens au fost votate, astăzi, în ambele lecturi, de plenul Parlamentului.

Cele două inițiative legislative instituie dreptul de folosinţă şi de servitute asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice și a celor de gaze naturale, prin efectuarea reviziilor, a reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare, în scopul asigurării funcţionării lor normale.

Astfel, dreptul de folosinţă asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare de construcţie, reabilitare sau modernizare a reţelelor se extinde pe durata executării lucrărilor. Operatorii de sistem, cu notificarea prealabilă a proprietarului terenului sau al imobilului, sunt în drept să depoziteze materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii necesare executării lucrărilor, să desfiinţeze culturi sau plantaţii, să extragă materiale, să capteze apă, să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe pe şantier etc.

Totodată, noile modificări vor obliga operatorii de sistem să încheie cu proprietarii terenurilor sau bunurilor afectate de exercitarea drepturilor de folosinţă şi de servitute un contract-cadru. Acesta urmează a fi încheiat în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii proprietarilor terenurilor sau bunurilor afectate. Contractul-cadru va stabili drepturile şi obligaţiile operatorului de sistem şi ale proprietarului terenului sau bunului afectat în legătură cu exercitarea drepturilor de folosinţă şi de servitute, inclusiv modalitatea de determinare a despăgubirilor pentru pagubele produse de către operatorii de sistem la exercitarea drepturilor.

De asemenea, sunt prevăzute criteriile de stabilire a despăgubirilor pentru pagubele produse de către operatorii de sistem la exercitarea drepturilor de uz şi de servitute. Acestea vor include suprafaţa terenului afectat, valoarea culturilor şi plantaţiilor afectate, precum și valoarea de piaţă a bunurilor imobile afectate.

Cu excepţia situaţiilor de avarii, operatorii de sistem urmează să notifice în prealabil proprietarii terenurilor cu privire la necesitatea de a exercita dreptul de folosinţă sau de servitute asupra terenului, menţionând lucrările pe care urmează să le efectueze şi durata de timp necesară. Concomitent, de comun acord cu proprietarul, operatorii de sistem pot determina cuantumul despăgubirii datorate în cazul eventualei prejudicieri a proprietarului terenului la efectuarea lucrărilor de reparaţie, revizie sau a altor lucrări de exploatare şi de întreţinere a reţelelor, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus