Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
13.06.2018

Legislația națională cu privire la publicitate ar putea fi racordată la standardele și bunele practici europene și internaționale în domeniu

Noul proiect de lege care urmează să substituie actuala Legea cu privire la publicitate a fost dezbătut, astăzi, în cadrul audierilor publice organizate de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.
 
Proiectul a fost elaborat în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media și este promovat în Parlament de către un grup de deputați, inclusiv președintele Parlamentului Andrian Candu.
 
Noile reglementări propuse instituie regimul juridic al mesajelor de interes public, cele definite, în actuala legislație, ca „publicitate socială” și care sunt reglementate contradictoriu. Astfel, mesajele de interes public pot avea ca obiect valorile și principiile constituționale, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, modul de viaţă sănătos și ocrotirea sănătăţii, drepturile și obligațiile persoanelor, autorităților și instituțiilor publice, centrale și/sau locale, condițiile de acces și de utilizare a serviciilor publice oferite gratuit de autoritățile publice, protecţia mediului, informarea cetățenilor în perioada electorală cu privire la alegeri, protecţia socială a populaţiei etc. Fiecare mesaj de interes public va putea fi difuzat atât gratuit, cât și contra plată.
 
De asemenea, se propune ca activitatea de planificare, asistență tehnică, evaluare și monitorizare în domeniul difuzării mesajelor de interes public de către persoanele juridice din sectorul statal să fie coordonată de Consiliul privind mesajele de interes public, care va avea un rol consultativ.
 
Proiectul prevede instituirea și implementarea regimului juridic al publicității politice în perioada extraelectorală, care nu există în prezent. Este stabilit cine nu poate fi furnizor de publicitate politică, precum și faptul că achitarea pentru serviciile de difuzare a publicității politice poate fi efectuată doar prin transfer bancar.
 
Alte     modificări se referă la publicitatea exterioară, în condițiile descentralizării administrative și ale autonomiei locale, la regimul juridic al autoreglementării în acest domeniu, precum și asigurarea transparenței pe piața publicității, în vederea protecției concurenței.
 
Totodată, proiectul interzice publicitatea subliminală, publicitatea înșelătoare, publicitatea amorală, publicitatea discriminatorie, publicitatea sexistă, cea care poate provoca panică, instiga la violenţă sau la acţiuni periculoase,  cea care încurajează, în mod direct sau indirect, comportamentul contrar legii, publicitatea prin care se denigrează produse, servicii sau profesii, precum și publicitatea penetrantă.
 
Potrivit autorilor, adoptarea și implementarea noului proiect va contribui la protejarea pieței publicității Republicii Moldova, protejarea și promovarea spațiului informațional  și a intereselor economice ale mass-media naționale, reprezentând o contribuție importanță a statului pentru promovarea mijloacelor de informare în masă în condițiile unui stat democratic.
 
Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media constituie o platformă de comunicare și un mecanism de cooperare permanentă între Parlament și reprezentanții instituțiilor media, instituțiilor internaționale și ONG-urilor media. Grupul a fost creat în iunie 2017, la inițiativa Președintelui Parlamentului Andrian Candu, cu suportul Proiectului Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei ”Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova”. Asistența tehnică este oferită membrilor Grupului de către Freedom House, Internews și Ambasada SUA în Republica Moldova.
 
Primele două documente elaborate de experții naționali și internaționali pe platforma Grupului de lucru, care ajustează legislația națională audiovizuală la legislația europeană sunt Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova, aprobată de Parlament la 20 aprilie 2018 și  Proiectul Codului serviciilor media audiovizuale, votat în I lectură.
 
Proiectul de lege urmează a fi prezentat și votat în plenul Parlamentului, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus