Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.05.2018

Republica Moldova, prezentată drept un exemplu de succes privind rezultatele obținute în scopul dezvoltării sectorului de alimentare cu apă

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a prezentat Republica Moldova drept un exemplu de succes pentru statele-membre ale CSI privind rezultatele obținute în scopul dezvoltării sectorului de alimentare cu apă. Aprecierea a fost făcută în cadrul Atelierului strategic de dezvoltare şi planificare a domeniului apei şi reuniunea de progres a proiectului „Inițiativa pentru apă a Uniunii Europene Plus” (EUWI+), care a avut loc la Minsk, Belarus.

În cadrul atelierului, țara noastră a prezentat realizările privind „Implementarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație în Republica Moldova 2014-2028” şi lansarea elaborării Planului de acțiuni pentru următoarea perioadă, în cadrul Componentei I al proiectului EUWI+. Printre rezultate, a fost menționată intrarea în vigoare a Regulamentului privind principiile de bază în proiectarea şi construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici cu consum sub 200m3/zi, în aprilie 2018. Implementarea acestuia va duce la reducerea semnificativă a costurilor capitale specifice pentru reconstrucția și construcția sistemelor noi de apeduct cu 20-30 % sau mai mult, creșterea gradului de acoperire a populației rurale cu alimentare centralizată cu apă - fără a compromite calitatea și fiabilitatea alimentării cu apă.

De asemenea, documentul va contribui la reducerea tarifelor pentru consumatori, utilizarea eficientă a fondurilor din bugetul Republicii Moldova și a donatorilor, prevăzute pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă din mediul rural, accelerarea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă, precum și punerea în aplicare a strategiilor de alimentare cu apă și canalizare a localităților din Moldova, precum și obligațiilor ce decurg din Acordul de Asociere cu UE.

Regulamentul a fost elaborat cu sprijinul UE și OECD în cadrul proiectului „Inițiativa apa plus pentru Parteneriatul Estic“, precum și cu susținerea Germaniei, Elveției și Comisiei Economice Europene ONU.

La atelierul, organizat în cadrul proiectului „Inițiativa pentru apă a Uniunii Europene Plus”, au participat cele 11 state-membre ale Comunității Statelor Independente. Partenerii proiectului sunt Comisia Economică pentru Europa a ONU (CEEONU), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Consorțiumul statelor-membre (Austria și Franța).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus