Trimite e-mail | Printeaza
Economie
07.05.2018

Republica Moldova își fortifică capacitățile de accesare a resurselor financiare din Fondul Verde pentru Climă

Republica Moldova își fortifică capacitățile de accesare a resurselor financiare din Fondul Verde pentru Climă

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va elabora un Program de țară în domeniul adaptării la schimbările climatice și atenuarea acestui fenomen pentru ca țara noastră să beneficieze de proiecte finanțate din Fondul Verde pentru Climă - cel mai mare fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice. În acest sens, pe 4 mai 2018, la Chișinău, a avut loc un atelier de lucru pentru a identifica prioritățile naționale în domeniu, a spori cooperarea și comunicarea dintre instituțiile ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, precum și pentru a impulsiona elaborarea cadrului legal ce va facilita accesarea surselor financiare ale acestui Fond. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, sectorului privat, societății civile împreună cu delegați ai instituțiilor financiar-bancare, precum și reprezentanți ai ONG-urilor și asociațiilor de femei.

În debutul evenimentului, șeful Serviciului protecției solului și subsolului din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Victor Gălușcă, a comunicat că o cooperare și colaborare continuă dintre instituțiile guvernamentale și sectorul privat, va eficientiza  și impulsiona procesul de elaborare a Programului de țară și a cadrului legal național necesar pentru obținerea de finanțare.

”Elaborarea unui Program de țară în domeniul adaptării la schimbările climatice și atenuării acestui fenomen este primul pas obligatoriu în intenția de a obține finanțare. În proces vor fi implicate toate părțile interesate pentru a ne familiariza cu principiile de bază ce țin de activitatea Fondului Verde pentru Climă, cu oportunitățile oferite de către acesta și modul de cooperare cu el. Concomitent, inițiem procesul de identificare a priorităților naționale ce au nevoie de suport în domeniul atenuării și adaptării la schimbările climatice. De asemenea, vom începe procesul de consultări și instruiri pentru elaborarea procedurilor la nivel național, astfel ca în cel mai scurt timp țara noastră să devină eligibilă și să aibă capacități înalte de atragere a Proiectelor din cadrul Fondului Verde pentru Climă”, a subliniat, șeful Serviciului protecției solului și subsolului din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Victor Gălușcă.

Totodată, oficialul a subliniat că în țara noastră, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este Autoritatea Națională Desemnată (AND), punct-cheie de contact cu Secretariatul FVC și cu alte părți interesate și care împreună cu instituțiile guvernamentale, societatea civilă, sectorul privat vor stabili prioritățile  de țară în scopul accesării mijloacelor financiare ale Fondului.

În contextul, identificării activităților prioritare de finanțare, Ala Druță, lider de grup în cadrul Proiectului „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă”, a vorbit despre categoriile de proiecte eligibile și tipul de finanțare disponibil din cadrul acestui Fond.

 

”Vor fi finanțate proiecte micro, mici, medii și mari. Investițiile pot fi sub forma de granturi, împrumuturi sau contribuții. Sunt anumite condiții impuse de Fond, ce trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari, pentru a demonstra fezabilitatea proiectului și capacitatea de a elabora și realiza asemenea proiecte. FVC este disponibil să ofere finanțare pentru proiecte cu o valoare de la câteva sute de mii  USD și până la sute de milioane de USD”, a precizat Ala Druță.

La rândul său, reprezentatul FAO în Republica Moldova, Tudor Robu, a menționat, că sectorul agricultură este unul din cele mai importante în economia țării, dar și unul foarte expus și vulnerabil la schimbările climatice, din acest motiv prioritizarea tematicilor ce țin de sectorul agricol ca domenii investiționale ale FVC este primordială pentru Republica Moldova.

 În vederea asigurării transparenței în procesul de oferire a ”scrisorii fără obiecții”, coordonarea procesului investițional cu prioritățile naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de adaptare la fenomenul schimbărilor climatice, coordonarea procesului de acreditare a instituțiilor naționale la FVC pentru acces direct, Fondul recomandă instituirea la nivel național a unui Mecanism de Coordonare.

În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului beneficiază de suportul Oficiului Schimbarea Climei, în cadrul proiectului „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)”. Scopul este de a dezvolta capacitățile echipei ministerului, în calitate de Autoritate Națională Desemnată, pentru a gestiona procesul operațional al FVC, a comunica eficient cu Consiliul și Secretariatul Fondului și, în final, a perfecta cadrul instituțional și legal al Republicii Moldova, iar, ulterior, țara noastră să poată accesa direct finanțarea proiectelor din resursele FVC.  De asemenea, în cadrul Proiectului va fi acordat suportul logistic instituțiilor guvernamentale, sectorului privat  și non guvernamental, inclusiv, alte părți interesate pentru acreditare la acest Fond și în aspectul elaborării propunerilor de Proiect preconizate a fi înaintate pentru finanțare.

Precizăm, Fondul Verde pentru Climă este unul din principalele instrumente de finanțare a măsurilor prevăzute de Acordul de la Paris la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC). Activitatea Fondului este îndreptată spre realizarea efortului țărilor parte la CONUSC de limitare a creșterii temperaturii medii globale cu cel mult 2o Celsius comparativ cu perioada preindustrială. Pentru atingerea acestui obiectiv țările industrial dezvoltate prin intermediul acestui Fond vor acorda sprijin țărilor în curs de dezvoltare pentru limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Prin acest suport țara noastră ar putea să își atingă obiectivele în domeniul atenuării și adaptării la schimbările climatice, anunță Serviciul informare și comunicare cu mass media al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus