Trimite e-mail | Printeaza
Economie
29.03.2018

Serviciul Vamal a demarat acțiunile de facilitare a comerțului electronic transfrontalier

Serviciul Vamal a demarat acțiunile de facilitare a comerțului electronic transfrontalier

Procedura de dezvoltare, prin prisma vamală, a componentei de e-commerce a intrat în fază activă. Serviciul Vamal a stabilit o serie de acțiuni ce urmează a fi întreprinse în perioada imediat următoare pentru a fi demarat procesul de implementare. Etapele prevăzute au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru, convocate de către Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.

Inițial, procesul va presupune realizarea unui schimb prealabil de informații cu operatorii din domeniul serviciilor poștale. Schimbul de date dintre organul vamal și operatorii poștali prin intermediul declarării prealabile va permite o aplicare mai eficientă a indicatorilor de risc în cazul trimiterilor poștale. Astfel, identificarea unor potențiale riscuri de fraudare va avea loc până a ajunge coletul la oficiul poștal de destinație.

Pentru implementarea acestei proceduri, este necesar ca operatorii poștali, atât cei universali, cât și cei care prestează servicii poștale deschise concurenței să introducă în SI „ASYCUDA World” informația privind specificația bunurilor, cantitățile, valorile, codul tarifar etc. În acest sens, Serviciul Vamal își asumă responsabilitatea acordării suportului metodologic în completarea modulelor aferente.

În paralel, subdiviziunea responsabilă de dezvoltarea și mentenanța TIC în cadrul Serviciului Vamal va elabora un nou modul, care va integra și procesa criteriile de selectivitate în baza cărora se va efectua analiza de risc pentru bunurile achiziționate de pe platformele electronice.

O altă acțiune se referă la revizuirea cadrului normativ care reglementează acest domeniu, amendamentele propuse urmând a fi supuse consultărilor publice, conform procedurii prevăzute de legislație.

Aplicarea mecanismelor descrise mai sus va simplifica formalitățile de vămuire, prin urmare, acordarea liberului de vamă se va realiza într-un timp mai scurt.

Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie le-a solicitat subdiviziunilor vizate să asigure implementarea tuturor măsurilor specificate în termeni cât mai restrânși și cu considerarea celor mai bune practici internaționale în domeniu. ”Îmbunătățirea continuă a conectivității online și transferul masiv al tranzacțiilor comerciale tradiționale către cele electronice ne impun o abordare proactivă în administrarea acestei componente a comerțului internațional. Pe de o parte, ne asumăm să simplificăm pe cât posibil formalitățile de vămuire, iar, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că avem toate pârghiile de securizare și colectare integrală a plăților vamale la buget.”, a subliniat Vitalie Vrabie.

Măsurile convenite pentru facilitarea comerțului electronic din Republica Moldova au la bază recomandările înaintate de către expertul Agenției pentru Cooperarea Internațională a Germaniei (GIZ). Totodată, dezvoltarea conceputului de comerț electronic este prevăzută și de Programul USAID pentru Reforme Structurale în Moldova, lansat la data de 30 ianuarie curent, Serviciul Vamal fiind unul dintre beneficiari, anunță Serviciul Vamal.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus