Trimite e-mail | Printeaza
Politic
27.03.2018

Viceprim-ministrul Cristina Lesnic s-a întâlnit cu Reprezentantul special al Preşedinţiei în exerciţiu a OSCE pentru reglementarea transnistreană Franco Frattini

Viceprim-ministrul Cristina Lesnic s-a întâlnit cu Reprezentantul special al Preşedinţiei în exerciţiu a OSCE pentru reglementarea transnistreană Franco Frattini

La întrevedere au participat Şeful Misiunii OSCE în Moldova Michael Scanlan, Ministrul Plenipotențiar din cadrul Direcției Generale Afaceri Politice și Securitate a Ministerului Afacerilor Externe al Italiei Alfredo Conte și Ambasadoarea Italiei în Republica Moldova Valeria Biagiotti.

În cadrul întrevederii au fost discutate progresele înregistrate în realizarea celor 8 subiecte ce figurează în așa-numitul pachet „Berlin plus”, şi anume:

1) Apostilarea actelor de studii din Transnistria.

2) Soluţionarea dificultăților întâmpinate de şcolile moldoveneşti cu predare în grafia latină.

3) Deschiderea podului dintre localitățile Gura Bâcului și Bâcioc.

4) Asigurarea accesului fermierilor din r-nul Dubăsari la terenurile agricole aflate după traseul Camenca –Tiraspol.

5) Organizarea interacțiunii în domeniul telecomunicațiilor.

6) Problema autovehiculelor cu plăci din Transnistria.

7) Eliminarea barierelor artificiale în calea liberei circulaţii.

8) Situaţia cauzelor penale intentate pe ambele maluri ale Nistrului

S-a specificat faptul că grație voinței politice a părților pe parcursul lunii noiembrie 2017 s-a reușit semnarea unor decizii protocolare pe marginea primelor 5 subiecte menționate supra, iar perioada următoare a fost dedicată fazei de implementare a înțelegerilor convenite și identificării unor soluții viabile la celelalte 3 subiecte prioritare de pe agenda negocierilor.

Referitor la subiectul apostilei s-a precizat că mecanismul convenit este pe deplin funcțional, iar începând cu data de 20 martie curent Ministerul Justiției recepționează cereri și seturi documentare însoțitoare și aplică apostila pe diplomele de model neutru emise de Universitatea “Taras Șevcenco” din Tiraspol.

Pe tema școlilor cu predare în grafia latină s-a punctat că deși au fost semnate contractele de locațiune conform înțelegerilor agreate, urmează a fi rezolvate și aspectele ce țin de asigurarea circulației nestingherite a elevilor/ profesorilor/ materialelor didactice fără aplicarea regimurilor de notificare prealabilă.

Vizavi de podul de la Gura Bâcului – Bâcioc s-a atras atenția asupra indispensabilității de a fi asigurată libera circulație pentru locuitorii și autovehiculele de pe ambele maluri ale Nistrului și de a fi exclusă instalarea unor pretinse terminale vamale neautorizate în s.Bâcioc.

La problema terenurilor arabile din r-nul Dubăsari s-a semnalat că restabilirea accesului pentru fermierii moldoveni urmează să se desfășoare necondiționat și în perioade de timp nelimitate, cu urgentarea proceselor de către partea transnistreană și soluționarea problemei persoanelor decedate, celor plecate peste hotarele țării, precum și pentru terenurile aflate în proprietatea primăriilor.

Cu privire la sfera telecomunicațiilor s-a notificat că în vederea agreării unui mecanism de realizare a Deciziei protocolare din 25.11.2017 se desfășoară consultări constante și multilaterale, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru sectoriale, cu implicarea operatorilor de telefonie, membrilor responsabili din Guvern, Misiunii OSCE în Moldova și a ambasadorilor Suediei și Franței în Republica Moldova.

S-a remarcat că pentru identificarea unui potențial mecanism de asigurare a accesului autovehiculelor din Transnistria în traficul rutier internațional de la începutul anului 2018 până în prezent au avut loc consultări în cadrul a 12 ședințe ale grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor, inclusiv, 7 ședințe cu participarea reprezentanților politici, iar dată fiind complexitatea aspectelor politico-juridice și necesitatea determinării unui mecanism funcțional dialogul la nivelul experților de pe ambele maluri ale Nistrului este unul regulat.

Asigurarea liberei circulații între maluri și eliminarea tuturor obstacolelor nejustificate au fost declarate ca fiind priorități permanente ce urmează să fie implementate în corespundere cu prevederile Acordului din 21.07.1992 cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona transnistreană a Republicii Moldova și ale Deciziei protocolare din 27.02.2014 privind anumite aspecte ale libertăţii de circulaţie a populației.

În partea ce ține de fenomenul acuzațiilor penale s-a evidențiat că se impune tratarea diferențiată a problemei, cu abordarea specifică a dosarelor referitoare la infracțiunile de drept comun și a celor intentate în privința oficialilor de pe cele două maluri ale Nistrului.

Pe lângă cele 8 subiecte descrise, Vicepremierul Cristina Lesnic a subliniat alte 2 priorități referitoare la:

1) Acordarea unei atenții sporite situației din Zona de Securitate, cu menținerea stabilității, respectarea regimului existent în perimetrul acesteia și asigurarea funcționalității Comisiei Unificate de Control.

2) Situația privind respectarea drepturilor omului în Transnistria.

S-a exprimat deplina deschidere și existența unei voințe politice din partea Chișinăului pentru a se obține rezolvarea celor trei subiecte restante din pachetul „Berlin plus” în interesul populației de pe ambele maluri ale Nistrului și astfel a fi create premisele necesare în vederea organizării în perioada imediat apropiată a unei noi reuniuni oficiale în formatul de negocieri „5+2”.

De asemenea, a fost menționată necesitatea avansării în cadrul procesului de reglementare cu identificarea unui statut juridic special pentru Transnistria, care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, anunță Biroul politici de reintegrare.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus