Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.03.2018

Din 26 martie intră în vigoare noua lege privind energia regenerabilă, care oferă stimulente majore pentru investitorii în surse regenerabile

Din 26 martie intră în vigoare noua lege privind energia regenerabilă, care oferă stimulente majore pentru investitorii în surse regenerabile

Principalele prevederi ale noii legi privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, precum  și ale proiectului legii cu privire la eficiența energetică au fost dezbătute de actorii din sectorul energetic la mesele rotunde organizate de către Asociația Consumatorilor de Energie. Evenimentele au avut loc pe 21 și 22 martie curent în cadrul expoziției Moldenergy și anticipează intrarea în vigoare pe 26 martie a legii energiei regenerabile.
 
Noua lege a energiei regenerabile prevede, printre altele, introducerea unui mecanism de sprijin financiar investitorilor în surse regenerabile. Investitorii care vor veni cu proiecte de surse regenerabile ce produc energie electrică cu puteri de până la o limită – vor fi acceptați în baza principiului „primul venit – primul servit”, oferindu-le un tarif fix la energia produsă de ei pentru o perioada de 15 ani; investitorii cu proiecte cu capacități mai mari decât limita stabilită – vor participa la o licitație prin care va fi determinat prețul la energia achiziționată de la ei pentru aceeași perioadă de timp.

Legea mai prevede un mecanism stimulator cunoscut drept contorizare netă. Astfel, consumatorii ce dispun de instalații de producere a energiei electrice din resurse regenerabile cu puterea de până la 200 kW,  pot injecta în rețea tot surplusul lor de energie, ca la un anumit interval de timp să se facă bilanțul.

Șeful Direcției politici în domeniul energetic al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Călin Negură, a menționat că „în procesul elaborării legii și cadrului normativ respectiv s-a ținut cont de experiența țărilor care au trecut deja prin procesul de promovare a surselor regenerabile de energie, cum ar fi România, Polonia -  care au fost nevoite ulterior să-și revizuiască politica în domeniu. Bazându-ne pe aceste experiențe, Moldova a reușit să dezvolte un cadru normativ comprehensiv, modern. Guvernul își propune să deschidă piața energiei regenerabile in mod gradual prin organizarea licitațiilor, astfel încât să asigurăm prețuri minime la achiziționarea energiei și stabilitatea sistemului”, a explicat Călin Negură.

Participanții la eveniment au scos în evidență și marile provocări asociate domeniului – cum ar fi: (i) costul încă înalt al energiei electrice produse din surse regenerabile, (ii) problema variabilității surselor fotovoltaice și eoliene și necesitatea unor surse de echilibrare a sistemului, etc.

Directorul executiv al Asociației Consumatorilor de Energie, Mihail Stratan, a declarat în cadrul mesei rotunde că „Republica Moldova are șanse reale să devină independentă energetic în perioada 2050-60, dacă va investi în utilizarea surselor regenerabile de energie și implementarea măsurilor de eficiență energetică. Legile discutate zilele acestea, în special “Legea cu privire la promovarea utilizării surselor regenerabile de energie” reprezintă rezultatul eforturilor depuse în ultimii ani de setare a pieței energiei regenerabile. Odată cu intrarea în vigoare a acestora, ștafeta trece de la sectorul public către cel privat, care are cale liberă pentru a lansa proiecte investiționale și a dezvolta noi afaceri”.

Proiectul legii privind eficiența energetică prevede elaborarea și punerea în aplicare la nivel raional a planurilor de acțiune în domeniul eficienței energetice, pe o durată de trei ani, sincronizate în timp cu planul național. Aceasta înseamnă că primul plan deja urmează a fi elaborat și implementat pentru perioada 2019-2021. În plus, legea impune implementarea unor sisteme moderne de management a energiei, inclusiv obligativitatea auditului energetic, renovarea anuală a 1% din suprafața totală a clădirilor administrației publice centrale, obligația de a reduce consumul final de energie cu 0,7% anual între anii 2019-20 pentru distribuitorii de energie electrică, gaze naturale, importatori de produse petroliere.

Sustenabilitatea energetică, potrivit Consiliului Mondial al Energiei se bazează pe trei dimensiuni esențiale - securitatea energetică, accesibilitatea energetică și sustenabilitate ecologică. Pentru a spori rezultatele pe toate aceste trei dimensiuni, este importantă o abordare holistică, care include crearea unor legături complexe între factorii publici și privați, guvern și autoritatea de reglementare, factorii economici și sociali, resursele naționale, problemele de mediu și comportamentul fiecărui consumator în parte.

Pentru Republica Moldova, potrivit Strategiei energetice până în 2030, obiectivele în domeniul energetic țin de securitatea aprovizionării cu energie, crearea piețelor concurențiale ale energiei electrice și gazelor naturale şi integrarea lor regională şi europeană și dezvoltarea sustenabilă a sectorului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus