Trimite e-mail | Printeaza
Social
23.03.2018

Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020, votată de Legislativ

Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020, votată de Legislativ

Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia au fost aprobate în ședința de astăzi a Parlamentului. Documentul a fost susținut de 61 de deputați.

La dezbateri au fost prezenți și reprezentanți ai societății civile. În debutul ședinței, aceștia au fost salutați de președintele Parlamentului Andrian Candu care le-a mulțumit pentru aportul adus la elaborarea și definitivarea Strategiei. ”Aduc aprecieri și mulțumiri tuturor celor implicați pentru efortul considerabil depus, timp de aproape un an de zile”, a spus speakerul.

Strategia urmăreşte implementarea a trei obiective generale. Acestea prevăd consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice, promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile și dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului. Obiectivele generale și cele specifice urmează fi realizate prin mai multe activități care vizează dezvoltarea mecanismului instituţional de colaborare între instituţiile statului şi societatea civilă în procesele de elaborare, monitorizare şi de evaluare a politicilor publice.

Totodată, aceasta reflectă angajamentul Republicii Moldova de a consolida condiţiile pentru dezvoltarea societăţii civile, continuă acțiunile demarate în documentele precedente de dezvoltare a societăţii civile (anii 2009-2011 şi 2012-2015) şi se axează pe aceleaşi priorităţi strategice.

Astfel, la nivelul Guvernului va exista o structura responsabilă de cooperarea cu societatea civilă, va fi consolidată cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă, urmează a fi îmbunătăţit cadrul legal în domeniul transparenţei decizionale. Totodată, va fi perfecţionat mecanismul de redirecţionare a 2% din venitul persoanelor fizice și cel de deducere a donaţiilor, precum  şi urmează a fi reglementată dezvoltarea antreprenoriatului social.

Elementele inovaţionale prevăd stabilirea unui mecanism mai clar de monitorizare, introducerea evaluării intermediare, ajustarea estimărilor financiare şi a surselor de finanţare, completarea indicatorilor de progres, în special cu indici calitativi.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a societății civile din Republica Moldova a demarat la începutul anului 2017, în cadrul unui grup de lucru intersectorial, divizat în trei subgrupuri de lucru conform obiectivelor generale ale Strategiei.  Acesta a fost creat prin dispoziția Președintelui Parlamentului și a fost format din reprezentanți ai societății civile, Guvernului și Parlamentului, cu susţinerea partenerilor de dezvoltare. Pe parcursul procesului de elaborare au avut loc 17 întruniri în subgrupuri și au fost organizate consultări  publice, în cadrul cărora opt instituții de stat și cinci organizații obștești au expediat propuneri și obiecții asupra proiectului. Proiectul Strategiei a fost înregistrat în Parlament în luna decembrie 2017, ulterior a fost discutat și avizat de comisiile permanente.

Actualmente, în Republica Moldova sunt înregistrate la Ministerul Justiţiei circa 7 950 de asociaţii obşteşti naţionale, excluzând fundaţiile, instituţiile private şi publice şi organizaţiile religioase, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus