Trimite e-mail | Printeaza
Politic
08.02.2018

Procedura unor cauze civile ar putea fi simplificată

Procedura unor cauze civile ar putea fi simplificată

În baza acordului comun al soţilor, căsătoria va putea fi desfăcută de către organul de stare civilă. Comisia juridică, numiri și imunități a examinat, în ședința de astăzi, și va propune plenului Parlamentului aprobarea, în lectură finală, modificarea și completarea unor acte legislative în acest sens.

Astfel, în baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceştia nu există litigii referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educația şi domiciliul copiilor minori comuni sau cu referire la întreţinerea unuia dintre soți, căsătoria va putea fi desfăcută de către organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi.

Totodată, dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind domiciliul, educația sau modul de întreţinere a acestora, sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei va avea loc pe cale judecătorească.

Noile modificări prevăd și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova cu un articol nou cu referire la depunerea documentelor prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. Astfel, cererile de chemare în judecată, cererile de apel, de recurs, de revizuire, de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti şi oricare alte cereri sau acte procedurale pot fi depuse în instanţa de judecată prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, care este unic pentru întreg sistemul judecătoresc din Republica Moldova.

În aceste cazuri, cererea trebuie să fie semnată cu semnătura electronică avansată calificată, iar actele anexate la ea se introduc în Programul integrat de gestionare a dosarelor sub formă de documente electronice semnate la fel cu semnătură electronică avansată calificată. La depunerea actelor prin intermediul noului Program se va anexa obligatoriu dovada semnăturii electronice, conform legislaţiei.

Alte completări prevăd că participantul la proces care nu se poate prezenta în şedinţa de judecată din cauză că se află peste hotarele Republicii Moldova, execută pedeapsa în penitenciarele din țară, din cauza dizabilităţilor locomotorii sau internării într-o instituţie medicală va putea fi audiat prin intermediul videoconferinţei, la cerere sau din oficiu.

Audierea prin intermediul videoconferinţei a participantului la proces va avea loc, după caz, în sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Moldova, al instituţiei penitenciare, al instituţiei medicale, de asistenţă socială, al autorităţii tutelare sau al organelor de probaţiune, care dispun de mijloace tehnice corespunzătoare şi verifică identitatea participantului.

Prevederile ce se referă la circulaţia actelor procedurale prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor vor intra în vigoare odată cu crearea condiţiilor de implementare. Guvernul, în termen de 12 luni, va adopta actele normative necesare pentru implementarea modificărilor.

Parlamentul a votat la 7 decembrie 2017, în prima lectură, modificări și completări ale unor acte legislative în acest sens. Totodată, acestea urmează a fi votate în lectură finală, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus