Trimite e-mail | Printeaza
Economie
27.12.2017

Ofițerii din prima linie vor avea grade de calificare conform competențelor profesionale

Ofițerilor din prima linie de control le-ar putea fi atribuite categorii speciale de calificare, care ar indica gradul de competență al acestora, dar și i-ar motiva să-și perfecționeze în permanență aptitudinile profesionale, astfel încât să acceadă în categoria ofițerilor de primă clasă.

Inițiativa lansată de către Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie face parte din șirul obiectivelor de dezvoltare a capacităților profesionale ale angajaților vamali în scopul sporirii eficienței instituționale, precum și a performanțelor individuale, astfel încât promovările să fie efectuate doar în baza principiului meritocrației.

Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței de totalizare a cursului de instruire pentru inspectorii din posturile vamale, care a fost desfășurat în perioada 5 octombrie – 08 decembrie 2017, cu participarea a 539 de inspectori.

Programul de instruire a avut ca obiectiv principal sporirea competenței profesionale a colaboratorilor vamali prin actualizarea cunoștințelor în domeniul administrării vamale,  îndeosebi la capitolul operării cu programele informaționale din gestiunea autorității vamale.  Necesitatea dezvoltării abilităților de administrare a programelor IT este condiționată și de demersurile întreprinse de Serviciul Vamal în vederea actualizării Sistemului Informațional Integrat Vamal prin integrarea de noi module precum NCTS și Ghișeul Unic sau dezvoltarea substanțială a celor existente: Tranzitul electronic și Managementul criteriilor de risc.

Programul de instruire a inclus și alte subiecte importante referitoare  la regimurile vamale definitive și suspensive, statutul AEO, procedurile simplificate de vămuire în cazul anumitor regimuri vamale, clasificarea mărfurilor; valoarea în vamă a mărfurilor și corectitudinea de aplicare, procesarea declarațiilor vamale și a tipizatelor,  certificarea și controlul originii mărfurilor etc.

Rezultatele evaluării efectuate a relevat existența mai multor categorii de inspectori care dețin cunoștințe consolidate referitoare la domeniul administrării vamale, fiind, totodată, identificat și un contingent de angajați care necesită instruiri suplimentare pentru a atinge acel grad necesar de pregătire, impus de specificul profesiei.

În acest context, Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie le-a indicat responsabililor din domeniu intensificarea activităților de instruire, dar și stabilirea unui mecanism de clasificare a inspectorilor din prima linie de control, conform competențelor profesionale demonstrate. În accepțiunea conducerii Vămii, un asemenea instrument de clasificare, constituie o modalitate  de a motiva perfecționarea continuă a angajaților vamali. Certificatele privind avansarea în gradul de calificare vor fi acordate doar în baza unor evaluări riguroase. Pentru aceasta colaboratorii vor fi îndemnați să participe la sesiunile de instruire aferente fiecărui grad de calificare, precum și vor avea prerogativa instruirii de la distanță, prin intermediul platformei e-learning, instituite în acest scop, anunță un comunicat al Serviciului Vamal.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus