Trimite e-mail | Printeaza
Economie
01.11.2017

Societatea pe acțiuni ”Energocom” va fi desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică, pe un termen de până la 1 ianuarie 2021

Societatea pe acțiuni ”Energocom” va fi desemnată în calitate de furnizor central de energie electrică, pe un termen de până la 1 ianuarie 2021

Un proiect de hotărâre a fost aprobat în ședința de astăzi a Guvernului. Documentul va intra în vigoare din data de 25 martie 2018, iar compania își va începe calitatea de furnizor central de energie electrică în data de 1 aprilie 2018.

Potrivit documentului, Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și Legea cu privire la energia electrică prevăd aplicarea schemei de sprijin pentru promovarea utilizării energiei electrice produse din surse regenerabile, precum și celei produse prin cogenerare, prin achiziționare obligatorie a întregii cantități de energie electrică produsă din surse regenerabile și prin cogenerare, la prețuri reglementate, stabilite de lege. Pentru a implementa schema, Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prevede instituirea entității speciale, furnizor central de energie electrică, care urmează a fi desemnat de către Guvern. Acestuia i se impun următoarele atribuții:

achiziționarea de la producătorii eligibili a întregii candități de energie electrică livrată în rețelele electrice, la prețurile stabilite în condițiile Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

achiziționarea de la producătorii de energie electrică din surse regenerabile, care au beneficiar de schema de suport, instituită  în legea energiei regenerabile, a întregii cantități de energie electrică livrată în rețelele electrice, la tarifele aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
achiziționarea întregii cantități de energie electrică livrată în rețelele de către centralele electrice de termoficare în regim de cogenerare, care livrează energia termică în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, la tarifele aprobate de ANRE;

colectarea de la producători de la care achiziționează energiei electrică și prezentarea operatorului sistemului de transport și/sau operatorilor sistemelor de distribuție a informației cu privire la prognoza livrării în rețelele electrice a cantității de energie electrică produsă de producătorii cu care are încheiat contracte de achiziționare a energiei electrice, în conformitate cu Regulele pieței energiei electrice, aprobate de ANRE;

determinara prețurilor medii lunare de achiziționare a energiei electrice de la producătorii de energie din surse regenerabile și de la centralele electrice de termificare în regim de cogenerare și prezentarea ANRE a informației respective;
vânzarea întregii cantități de energie electrică, achizționată de la producătorii de energie din surse regenerabile și de la centralele electrice de termoficare în regim de cogenerarem tuturor furznizorilor și consumatorilor eligibili de energie electrică, care își desfășoară activitatea pe piața internă a energiei electrice, în funcție de cotele lor deținute pe piață și la prețurile reglementate, aprobate de ANRE.

Prin urmare, furnizorul central de energie electrică urmează să achiziționeze, la tarife reglementate, întreaga cantitate de energie electrică producă din surse regenerabile de energie și de centralele electrice de termoficare și să revândă aceste cantități de energie furnizorilor, într-un mod reglementat de ANRE.

Furnizorul va desfășura o activitate cu caracter de monopol, care va fi integral reglementate de ANRE. Tariful perceput de furnizor va fi stabilit de ANRE. în baza consturilor justificate și recunoscute de reglementator și nu în mod concurențial. ANRE deja a elaborat și supus consultărilor publice proicetul Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a prețurilor reglementate pentru energia eletrică furnizată de furnizorul central de energie electrică.

Energocom a fost selectată pentru că este unicul furnizor de acest tip, care, în prezent, deține licență și activează pe piață. La fel, Energocom este o întreprindere funcțională, are experiență îndelungată de furnizarea a energiei electrice pe piața internă, scrie Bizlaw.md.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus