Trimite e-mail | Printeaza
Politic
21.03.2017

130 de acțiuni prevede proiectul Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017 -2020

130 de acțiuni prevede proiectul Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017 -2020

130 de acțiuni orientate spre descurajare, recuperare, etică, protecţie, transparenţă şi educare se conțin în proiectul Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017 -2020, aprobat astăzi de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică.

Proiectul Strategiei include și planul de acțiuni pentru realizarea celor 130 de acţiuni. Din toate acestea, 40 urmează a fi implementate permanent, 90 – pe etape. Astfel, 63 de acţiuni urmează a fi realizate începând cu trimestrul II al anului 2017, 73 - în anul 2018, 27 - în anul 2019 şi 31 - în anul 2020.
 
Obiectivele proiectului presupun descurajarea implicării în acte de corupţie, recuperarea produselor infracţiunilor de corupţie, etică şi integritate în sectoarele public, privat şi neguvemamental, protecţia avertizorilor de integritate şi a victimelor corupţiei, transparenţa instituţiilor publice, finanţării partidelor şi mass-media, precum și educarea societăţii şi a funcţionarilor. Scopul proiectului este: Integritate în loc de corupție. Totodată, scopul şi obiectivele sunt interconectate cu Obiectivele dezvoltării durabile şi au fost stabilite pentru a elimina sărăcia, pentru a lupta cu inegalitatea şi injustiţia până în anul 2030.
 
Proiectul se concentrează pe aspectele de implementare a prevederilor legale existente şi mai puţin pe partea legată de modificarea cadrului normativ. Acţiunile concrete care urmează a fi realizate, precum și indicatorii de progres pentru fiecare sunt incluse la prioritățile celor șapte piloni de integritate definiți de document. Aceștea sunt:  Parlamentul; Guvernul, sectorul public şi administraţia publică locală; Justiţia şi structurile anticorupţie; Comisia Electorală Centrală şi partidele politice; Curtea de Conturi; Avocatul Poporului; Sectorul privat.
 
Un element inovatoriu al Strategiei prevede expres oportunitatea implicării societăţii civile prin redactarea şi furnizarea unor rapoarte alternative de monitorizare şi evaluare, urmând ca acestea să fie audiate şi publicate alături de rapoartele autorităţilor.
 
În cadrul aceleeași ședințe, membrii Comisiei au examinat amendamentele pentru proiectul legii integrității, votat de Legislativ în prima lectură.
 
Proiectele urmează a fi dezbătute și votate în ședința plenară a Parlamentului, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus