Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.02.2017

AIPA a aprobat 4401 cereri ale agricultorilor de recepționare a subvențiilor pentru anul 2016, în valoare de 613,3 mln. lei

 AIPA a aprobat 4401 cereri ale agricultorilor de recepționare a subvențiilor pentru anul 2016, în valoare de 613,3 mln. lei

La 2 februarie curent, a avut loc conferința de presă susținută de directorul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) Nicolae Ciubuc și viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Iurie Ușurelu, cu tematica rezultatele subvenționării pentru anul 2016, inclusiv situația actuală a achitărilor efectuate pentru cererile de subvenționare depuse în 2016 și prevederile Regulamentului de subvenționare pentru 2017.

Conform legii bugetului de stat, mărimea fondului de subvenţionare pentru anul 2016, a constituit 900 de mil de lei, incluzând 387,6 mil lei din contul Programului ENPARD Moldova – “Suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală”, dintre care, spre plată, au fost disponibile 700 mil lei, în urma diminuării fondului, prin HG nr. 1137 din 12.10.2016, cu 200 mil lei. Totodată, din sursele fondului de subvenționare 2016, au fost achitate datoriile pentru anul 2015 și datoriile la compensații pentru anul 2014, acordate în condițiile embargoul rusesc.
Astfel, directorul AIPA, dl Ciubuc, a trecut în revistă rezultatele procesului de subvenționare pentru anul 2016. Astfel pe parcursul Campaniei de recepționare a cererilor de subvenționare, desfășurată în perioada 5 august - 31 octombrie 2016, la AIPA au fost depuse 4549 de cereri în sumă totală de aproximativ 641 mil lei.
Dacă ne referim la Campania de recepționare a cererilor din 2015, în anul 2016 constatăm o creștere a numărului de cereri depuse, cu 500 cereri, iar ca sumă – cu peste 100 mil lei.

Cele mai multe cereri de subvenționare, în număr de 1413 au fost depuse la submăsura 1.3 privind „Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional”, La această măsură s-a înregistrat cea mai mare sumă solicitată - 115,6 mil lei.

Până la moment au fost autorizate circa 1000 de dosare, în sumă de peste 100 mil lei. Astfel, până la 31.01.17, au fost executate 892 de dosare, în sumă de 98,3 mil lei. La Trezoreria de Stat se află în așteptare 107 de dispoziții de plată în sumă totală de aproximativ 17 mil lei.

Totodată, cele mai multe dosare, 297 au fost depuse în raionul Cahul, însumând peste 36 de mil lei. Cea mai mare sumă solicitată, s-a înregistrat în raionul Comrat, de 46,15 mil lei.
Conform formelor de organizare juridică, cei mai activi au fost producătorii agricoli de tipul Gospodăriilor

Țărănești, în număr de 2055, solicitând per total peste 147 mil lei. Totodată, cu referire la membrii asociațiilor profesionale, cei mai activi au fost reprezentanții asociației Uniagroprotect – cu 1390 producători, FNFM – cu 1036, urmați de Agroinform cu 901 membri.

În anul 2016, în categoria tinerilor fermieri s-au înscris 286 de tineri solicitanți de subvenții, care au depus cereri la submăsurile privind stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat; pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale; pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice; pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare și pentru procurarea echipamentului de irigare. Tinerii fermieri au primit un adaos de 15% din suma subvenției calculate, conform prevederilor Regulamentului 2016. Pe parcursul anului 2016, s-au înregistrat în calitate de solicitanți de subvenții, 186 de femei fermier, care la fel s-au bucurat de suplimentul financiar de 15%.

Din numărul total de cereri recepționate si procesate la data de 31 ianuarie 2017, circa 148 de dosare, în sumă totală de peste 27,7 mil lei au fost respinse ca fiind neeligibile. Astfel, la situația de azi, putem vorbi de un număr total de 4401 de cereri eligibile, în sumă totală de 613,3 mil lei.

De asemenea, în cadrul conferinței, viceministrul I. Ușurelu a prezentat prevederile Regulamentului de subvenționare 2017, care se află în proces de elaborare în cadrul grupului de lucru MAIA constituit în acest sens.
Astfel, la elaborarea noului Regulament s-a ținut cont de mai multe premise, și anume: respectarea principiului transparenței decizionale, asigurarea accesului necondiționat la mijloacele fondului a tuturor categoriilor de producători agricoli, implementarea unui nou sistem de rezonabilitate a costurilor, plafonarea investițiilor pentru evitarea acumulării unui număr prea mare de solicitări care ulterior nu vor putea fi achitate, stimularea investițiilor în zonele rurale prin atragerea tinerilor producători și dezvoltarea agroturismului. Totodată, Regulamentul va conține argumentarea economico-financiară pentru fiecare submăsură de sprijin.

Menționăm că noul Regulament de subvenționare, care va fi elaborat pentru un termen de 5 ani de zile, va permite producătorilor agricoli să planifice o activitate durabilă, producătorii obținând astfel o eficacitate sporită.
Proiectul Regulamentului urmează a fi înaintat spre avizare instituțiilor abilitate și ulterior va fi plasat pe pagina web AIPA: www.aipa.gov.md, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus