Trimite e-mail | Printeaza
Economie
01.02.2017

Banca Naţională a Moldovei a majorat prognoza inflaţiei medii anuale pentru 2017 de la 4,6% la 5,2%

 Banca Naţională a Moldovei a majorat prognoza inflaţiei medii anuale pentru 2017 de la 4,6% la 5,2%

În trimestrul IV 2016, rata anuală a inflației a constituit 2.5 la sută, fiind cu 2.0 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. În luna decembrie 2016, inflația s-a diminuat până la valoarea de 2.4 la sută. Diminuarea ratei anuale a inflației în perioada de referință s-a datorat, preponderent, cererii interne modeste, recoltei bogate din sectorul agricol, efectului unei perioade de bază înalte asociat deprecierii monedei naționale din anul 2015, precum și disipării impactului majorării tarifului la energia electrică din luna iulie 2015.

Rata anuală a inflației de bază a avut în continuare o traiectorie superioară inflației totale. Inflația de bază, în mod similar, a cunoscut o traiectorie descendentă pe parcursul trimestrului IV 2016 - de la 6.7 la sută în luna septembrie până la 4.5 la sută în luna decembrie.

În luna decembrie 2016, rata anuală a creșterii prețurilor la produsele alimentare s-a temperat până la 2.8 la sută, iar prețurile la serviciile reglementate s-au contractat cu 1.1 la sută comparativ cu cele din luna decembrie 2015. Rata anuală a creșterii prețurilor la combustibili și-a continuat trendul ascendent semnalat în trimestrul precedent, constituind 1.6 la sută în luna decembrie 2016.

În trimestrul III 2016, PIB a înregistrat o creștere de 6.3 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015, dinamica anuală a activității economice fiind superioară celei din prima jumătate a anului 2016. Evoluția pozitivă a PIB s-a datorat, în cea mai mare parte, dinamicii sectorului agricol, ceea ce a creat premise pentru majorarea exportului, dar și pentru creșterea consumului gospodăriilor populației, precum și unei evoluții pozitive din partea variației stocurilor.

Consumul gospodăriilor populației s-a majorat cu 4.9 la sută, preponderent, ca urmare a majorării componentei consumul de bunuri și servicii în natură cu 15.8 la sută. Investițiile au determinat un aport pozitiv la dinamica PIB exclusiv datorită componentei variației stocurilor, având în vedere că formarea brută de capital fix a înregistrat o contractare de 1.1 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2015. Consumul final al administrației publice în trimestrul III 2016 s-a diminuat cu 0.8 la sută.

În trimestrul III 2016, volumul exporturilor (exprimat în dolari SUA) a crescut cu 17.2 la sută faţă de trimestrul III 2015. În octombrie – noiembrie 2016 volumul exporturilor a fost superior cu 18.5 la sută nivelului înregistrat în perioada corespunzătoare a anului precedent.

În trimestrul III 2016, volumul importurilor s-a majorat cu 5.6 la sută faţă de trimestrul III 2015, iar în octombrie – noiembrie 2016 a continuat trendul ascendent înregistrând o creştere cu 9.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent.

De la începutul anului 2016, tranferurile de mijloace băneşti din străinătate revin gradual la valorile înregistrate în perioadele respective ale anului precedent. Pe parcursul anului 2016, tranferurile de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor au constituit 1.08 mld. USD, doar cu 4.4 la sută mai puţin decât în anul 2015. În luna decembrie 2016, acestea au constituit 93.97 mil. USD, doar cu 3.2 la sută sub nivelul din luna decembrie 2015.

În trimestrul IV 2016, dinamica agregatelor monetare a fost una pozitivă, media trimestrială în termeni anuali constituind 17.9 la sută pentru M2 (cu 6.0 puncte procentuale peste nivelul din trimestrul III 2016) și 9.3 la sută pentru M3 (cu 4.7 puncte procentuale mai mult față de creșterea din trimestrul precedent).

Creditele noi acordate în trimestrul IV 2016 s-au micşorat cu 5.1 la sută. Totodată, rata dobânzii la acestea a continuat trendul descendent şi s-a micşorat până la nivelul de 12.35 la sută, datorită reducerii ratei de bază a BNM.

În trimestrul IV 2016, depozitele noi atrase s-au micşorat doar cu 0.8 la sută. Rata dobânzii la acestea a înregistrat 7.17 la sută, inversând trendul ca urmare a politicii monetare promovate de BNM.

Proiecția ratei medii anuale a inflației IPC, conform rundei curente de prognoză, va avea o traiectorie ascendentă până în trimestrul III 2017, după care se va diminua și se va plasa în proximitatea țintei inflației. Rata anuală a inflației, pe întreg orizontul de prognoză, se va plasa în intervalul de variație al țintei inflației. Valoarea minimă de 3.5 la sută va fi înregistrată în trimestrul I 2017, iar valoarea maximă de 6.0 la sută în trimestrul III 2017. Comparativ cu prognoza precedentă, rata medie anuală a inflației va fi superioară cu 0.6 puncte procentuale pentru anul 2017 și cu 1.1 puncte procentuale pentru anul 2018, înregistrând respectiv nivelul de 5.2 la sută și cel de 4.9 la sută.

Rata anuală a inflației de bază, în pofida presiunilor inflaționiste din partea cererii agregate, va coborî până în trimestrul IV 2017, ca urmare a efectului de bază din anul 2016. Astfel, în a doua jumătate a anului 2017, aceasta se va plasa sub limita inferioară a intervalului de variație, după care va reveni în cadrul intervalului și va urca puțin peste ținta inflației la finele orizontului de prognoză. Contribuția inflației de bază la rata anuală a inflației va fi în diminuare pentru anul curent și ascendentă pentru anul viitor.

Rata anuală a prețurilor la produsele alimentare va crește și va înregistra nivelul maxim în trimestrele III și IV 2017. Ulterior, spre finele orizontului de prognoză, aceasta se va diminua și va oscila în partea superioară a intervalului de variație. Anticiparea accelerării prețurilor produselor alimentare este condiționată de majorarea semnificativă a prețurilor internaționale la produsele alimentare atât pentru perioada recentă, cât și pentru cea de prognoză. Contribuția prețurilor la produsele alimentare la rata anuală a inflației se va menține semnificativă și va consemna o tendință ascendentă până în trimestrele III și IV 2017, ulterior, diminuându-se ușor spre finele orizontului de prognoză.

Rata anuală a prețurilor reglementate se va majora până în trimestrul III 2017, după care se va diminua și va coborî sub limita inferioară a intervalului de variație pentru două trimestre consecutive la sfârșitul orizontului de prognoză.  De remarcat că, rata va continua să fie negativă doar pentru trimestrul I 2017, în timp ce pentru restul orizontului de prognoză va avea valori pozitive.

Prețurile la combustibili vor accelera considerabil până în trimestrul III 2017. Ascendența ratei anuale  va fi cauzată de creșteear prețurilor internaționale la petrol, dar și de efectul bazei de comparație. Ulterior, rata anuală se va diminua și se va plasa în palierul superior al intervalului de variație. Contribuția prețurilor la combustibili la rata anuală a inflației va consemna o tendință ascendentă, înregistrând valoarea maximă în trimestrele II și III 2017, ulterior, diminuându-se până la finele orizontului de prognoză.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus