Trimite e-mail | Printeaza
Politic
29.06.2016

Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 47-a Sesiune a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră

Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 47-a Sesiune a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră

Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la cea de-a 47-a Sesiune a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Reuniunea are loc la Moscova, Federația Rusă în perioada 28-30 iunie curent.

Din componența delegației fac parte deputații Violeta Ivanov, Marcel Răducan și Nae-Simion Pleșca.

Violeta Ivanov, în calitate de Șefă a delegației Parlamentului RM la APCEMN și Vicepreședintă a APCEMN participă și la lucrările Reuniunii Biroului și Comitetului Permanent al APCEMN.

În cadrul sesiunii vor fi discutate și aprobate rapoartele și recomandările celor 3 comisii specializate ale APCEMN. Comisia afaceri politice și juridice va supune dezbaterilor raportul despre aspectele politice ale problemelor refugiaților în statele membre OCEMN. Comisia afaceri economice, comerciale, tehnologice și de mediu va examina raportul privind aspectul economic al problemelor refugiaților în statele membre OCEMN. Comisia afaceri culturale, educaționale și sociale va discuta raportul cu privire la aspectele sociale ale Problemelor refugiaților în statele membre OCEMN.

În alocuțiunea sa, Șefa delegației Parlamentului RM la APCEMN a menționat că tematica dezbaterilor generale din cadrul Sesiunii curente „Prin cooperare economică spre pace, stabilitate și prosperitate în regiunea OCEMN” este de o importanță strategică și rămîne un imperativ al zilei, nu în ultimul rînd, în contextul crizei migraționale în Europa și a impactului acesteia asupra economiilor țărilor din regiune. Violeta Ivanov a subliniat că viabilitatea procesului de cooperare şi de dezvoltare economică în regiune se manifestă nu numai prin exprimarea voinţei politice corespunzătoare, dar şi prin iniţierea şi promovarea unor programe şi proiecte regionale de interes comun, generatoare de stabilitate socială, prosperitate şi securitate.

În context, Șefa delegației Parlamentului RM la APCEMN a subliniat importanța participării țării noastre la programul de cooperarea transfrontalieră Marea Neagră, în cadrul Instrumentului European de Vecinătate. Noul program (Black Sea Basin 2014 – 2020) a fost aprobat de către Comisia Europeană la 18 decembrie 2015 și oferă o finanțare de 53 mln. Euro pentru susținerea a două obiective principale: promovarea antreprenorialului în țările din bazinul Mării Negre și promovarea coordonării proiectelor de mediu și reducerea deșeurilor marine.

În cadrul reuniunii Violeta Ivanov a atras atenția Adunării Parlamentare a OCEMN asupra necesității conlucrării în context transfrontalier dintre statele membre ale OCEMN, enunțînd în acest sens problema pericolului pentru aprovizionarea cu apă potabilă a Republicii Moldova, în urma activității economice a Ucrainei. În special, este vorba de problema degradării ecologice a fluviul Nistru, insuficiența debitului de apă și scăderea calității apei în rîu, ca rezultat al activității Centralei hidroelectrice din Novodnestrovsk. În context, Șefa delegației Parlamentului RM la APCEMN s-a pronunțat în favoarea intensificării eforturilor comune în scopul soluționării problemelor respective în cadrul Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene, în domeniul colaborării economice și comerciale, îndemnînd partea ucraineană să aprobe Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012, precum și a subliniat necesitatea onorării obligațiunilor de către părți, asumate în cadrul Convenției Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier.

Referindu-se la cooperarea comercial-economică, Violeta Ivanov a menționat că OCEMN reprezintă o piaţă de consum considerabilă cu o capacitate de comerţ exterior de peste 350 miliarde dolari SUA anual, iar evoluţia comerţului exterior al RM relevă faptul că statele membre OCEMN reprezintă un parteneriat comercial zonal destul de atractiv, care deţine aproximativ 56,17% din volumul total al exporturilor moldoveneşti şi 43 % din totalul importurilor (în anul 2015).

Șefa delegației Parlamentului RM la APCEMN și-a exprimat convingerea că, colaborarea dintre statele membre APCEMN va fi la fel de productivă, iar bunele relaţii de parteneriat vor deschide orizonturi noi de cooperări fructuoase.
În cadrul Sesiunii a fost adoptată Declarația „Prin cooperare economică spre pace, stabilitate și prosperitate în regiunea OCEMN”

La sfârșitul sesiunii, conform principiului rotației, Federația Rusă va transmite președinția APCEMN Serbiei, anunță un comunicat al Comisiei administrație publică, dezvoltare regioanlă, mediu și schimbări climatice.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus