Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
20.04.2016

Proiectul de Lege privind modificarea cadrului normativ conex Legii cu privire la Procuratură, aprobat de Guvern

Proiectul de Lege privind modificarea cadrului normativ conex Legii cu privire la Procuratură, aprobat de Guvern

În ședința de astăzi a Executivului, la propunerea Ministerului Justiției,  a fost aprobată ajustarea cadrului legislativ conex la prevederile Legii cu privire la Procuratură, prin care vor fi create mecanismele necesare implementării complete și eficiente a acesteia. Proiectul va fi înaintat în continuare spre examinare Parlamentului.

Modificările sunt propuse pentru legile: cu privire la sistemul penitenciar, la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, privind salarizarea judecătorilor, dar și la codurile: vamal, a familiei, de procedură penală, de procedură civilă.

Reviziurea actelor normative va reglementa soluțiile din concepţia reformei Procuraturii la problemele identificate. Sunt precizate competențele procurorului la exercitarea atribuțiilor Procuraturii și în cadrul raporturilor dintre acesta și alți subiecți ai procesului penal, delimitând clar atribuţiile procurorului şi organului de urmărire penală în cadrul procesului penal.

Procuratura a fost exclusă ca subiect de control din mai multe acte legislative și au fost păstrate doar competențele acesteia de a participa în cauze civile ce derivă dintr-o infracțiune. Iar procurorul va participa la judecarea pricinilor civile în calitate de participant la proces doar dacă el însuşi va depune cererea de chemare în judecată.

În Codul de procedură penală s-au revizuit atribuțiile conducătorului organului de urmărire penală astfel, încât să nu se admită intervenția lui la efectuarea urmăririi penale, fiindcă procurorul și organul de urmărire penală sunt subiecții principali la efectuarea urmăririi penale.

De asemenea, a fost concretizat rolul consultantului procurorului, în calitatea sa de ajutor al acestuia din urmă, dar în nici un caz de subiect procesual. Iar procurorul va constata doar contravenţiile pe care le va depista în exerciţiul funcţiunii, după care va transmite materialele contravenţionale agentului constatator conform competenţei.

În Legea cu privire la statutul ofițerului de urmărire penală sunt stabilite exact raporturile ofiţerilor detaşaţi cu instituţia din care sunt detaşaţi, precum şi cu cele ale procuraturii specializate în care sunt detaşaţi, iar retribuția va fi echivalentul a 2 salarii medii pe economie.

Salariul de funcție al procurorului din Procuratura Generală, cea specializată sau teritorială va reprezenta 90% din salariul judecătorului din instanța anumită, Curtea Supremă de Justiție sau judecătorie, cu vechimea în muncă corespunzătoare.

Conform modificărilor, se reglementează că în Procuratură va fi redus numărului procurorilor de la 773 la 720 de unități, din contul funcțiilor care rămân vacante perpetuu, și va fi majorat numărul consultanților procurorilor: de la 1 per procuratură la câte un consultant la 4 procurori.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus