Trimite e-mail | Printeaza
Social
01.04.2016

Din 1 aprilie, pensiile sunt majorate cu 10,1%

Din 1 aprilie, pensiile sunt majorate cu 10,1%

Potrivit CNAS, coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent. Astfel, coeficientul de indexare în 2016 este calculat reieşind din creşterea salariului mediu pe ţară în 2015 în comparaţie cu anul 2014 de 10,5% şi creşterea indicelui preţurilor de consum în 2015 în comparaţie cu anul 2014 de 9,7%.

Astfel, de la 1 aprilie vor fi indexate cu 10,1% următoarele categorii de pensii: pensia pentru limită de vîrstă; pensia de invaliditate; pensia de urmaş; pensia pentru vechime în muncă (stabilită unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă, din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii, colaboratorilor serviciului vamal).

De asemenea, va fi indexată pensia deputaţilor, membrilor de Guvern, funcţionarilor publici, aleşilor locali, procurorilor, unor categorii de angajaţi din domeniul culturii doar pentru partea de pensie care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (50% din pensia stabilită).

Acelaşi coeficient, de 10,1% este prevăzut şi pentru:

- plăţile periodice capitalizate acordate în baza Legii nr. 123-XVI din 30.07.1998  cu privire la capitalizarea plăţilor periodice;

- indexarea  plăţilor lunare capitalizate (din bugetul de stat) beneficiarilor care au suferit o traumă la locul de muncă în rezultatul unui accident sau au contractat o boală profesională din vina întreprinderii fără succesiune de drept, lichidate ulterior;
- indexarea plăţilor lunare capitalizate (din bugetul asigurărilor sociale de stat) beneficiarilor care au suferit o traumă în rezultatul unui accident la locul de muncă sau au contractat o boală profesională din vina întreprinderii, lichidate ulterior.

De la 1 aprilie 2016 se indexează:

- cu 10,1% – pensia cetăţenilor care au avut de suferit în urma catastrofei de la Cernobîl (Legea nr. 909-XII din 30.01.1992 privind protecţia cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl);

- cu 9,7% – compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice, civile sau militare (Legea nr. 909-XII din 30.01.1992 privind protecţia cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi Hotărîrea Guvernului nr. 1189 din 22.10.2008.

După indexare se va majora cu  9,7% pensia militarilor în termen şi familiilor lor stabilite în sistemul public de asigurări sociale, reieşind din media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, normă prevăzută în Legea asigurării cu pensii a militarilor şi persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23.06.1993. Cheltuielile pentru plata acestor pensii sînt suportate de la Bugetul de Stat.
De la 1 aprilie 2016, cuantumul minim al pensiilor indexate va constitui:
- pensia pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură – 844,71 lei;
- pensia pentru limită de vîrstă a celorlalţi beneficiari de pensie pentru limită de vîrstă – 948,84 lei;
- pensia de invaliditate de gradul I – 675,02 lei;
- pensia de invaliditate de gradul II – 651, 84 lei;
- pensia de invaliditate de gradul III – 459, 00 lei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus