Trimite e-mail | Printeaza
Economie
31.03.2016

Noi măsuri de susţinere a activităţii agenţilor economici din stânga Nistrului

Întru sprijinirea comunităţii de afaceri din stînga Nistrului şi crearea unor condiţii avantajoase pentru desfăşurarea activităţii comerciale externe a agenților economici din regiune, autoritățile moldovenești au demarat procesul de revizuire a legislaţiei în vigoare.
 
Măsurile întreprinse sunt orientate, totodată, spre accelerarea dezvoltării social-economice a localităţilor din regiunea transnistreană, promovarea interacţiunii dintre mediile antreprenoriale de pe ambele maluri şi restabilirea spaţiului economic unic.
 
În context, Guvernul a aprobat prin Hotărârea nr.287 din 12 martie 2016,  proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care se stabilesc obiectivele politicilor fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016. Conform modului stabilit, proiectul   a fost înaintat Parlamentului spre examinare şi adoptare.
 
Subliniem că, în proiectul menţionat au fost incluse şi modificări în anexa la Legea nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
 
Odată cu intrarea în vigoare a acestora, cotele taxelor vamale pentru unele materiale utilizate în calitate de produse complementare pentru produsele finite ale companiilor din industria prelucrătoare, vor fi diminuate de la ,,5%”, ,,6,5%”, ,,8%” şi ,,10%” la ,,1%” (în total – 18 poziţii tarifare), ceea ce va  facilita comerţul regiunii transnistrene cu Uniunea Europeană, va îmbunătăţi climatul investiţional şi va crea premisele necesare pentru dezvoltarea activităţii de producere.
 
De menţionat că, urmare a discuţiilor cu agenţii economici din regiunea transnistreană, precum şi a consultărilor purtate cu partenerii europeni, s-a constatat că, întreprinzătorii de pe ambele maluri se confruntă cu aceeaşi problemă, achitînd taxe vamale la importul materiei prime neoriginare din ţările cu care Republica Moldova are semnate acorduri de comerţ liber. Această materie primă este utilizată la procesarea produsului finit, care, ulterior, este exportat  în ţările UE.
 
Este de remarcat faptul că, pînă în prezent, circa 1800 de agenți economici din regiune sunt luați la evidența Camerei Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, beneficiind de facilitățile prevăzute de legislația națională în vigoare și instrumentele bi- și multilaterale din domeniul comercial-economic, la care statul Republica Moldova este parte, anunță un comunicat al Biroului reintegrării.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus