Trimite e-mail | Printeaza
Economie
29.03.2016

Producătorii agricoli pot depune la ANRE cereri pentru autorizarea importului de motorină pentru consum propriu

Producătorii agricoli pot depune la ANRE cereri pentru autorizarea importului de motorină pentru consum propriu

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează producătorii agricoli, înregistrați ca persoane juridice, că, începând cu 1 aprilie curent, ei pot depune la ANRE cereri pentru acordarea autorizațiilor de import al motorinei în calitate de carburant pentru utilaj, transport sau tehnică agricolă, utilizate nemijlocit în activitatea agrară. Dreptul producătorilor agricoli la importurile de motorină pentru consum propriu în baza autorizațiilor de import eliberate de ANRE este stabilit de noile modificări la Legea nr. 461 din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere, care intră în vigoare la 1 aprilie 2016.

Autorizaţia de import al motorinei se eliberează de către ANRE, la cererea scrisă a producătorului agricol conform modelului din anexa la legea sus-menționată.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

copia de pe certificatul de înregistrare de stat al producătorului agricol,
copii ale documentelor care atestă forma de deţinere a terenurilor agricole (proprietate sau arendă),
copii ale documentelor care atestă forma de deţinere a depozitelor de păstrare a motorinei (proprietate, locaţiune etc.),
certificatul de conformitate pentru depozitele de păstrare a motorinei,
copii ale documentelor care atestă forma de deţinere a tehnicii agricole care consumă motorină (proprietate, leasing etc.).
În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, ANRE va elibera autorizaţia de import al motorinei, dacă producătorul agricol întrunește condițiile enumerate mai sus.

În autorizaţia de import al motorinei, ANRE va stabili cantitatea motorinei ce poate fi importată în funcţie de suprafaţa terenurilor agricole deţinute de către producătorul agricol şi de normele de consum al motorinei pe un hectar de teren agricol. Potrivit ordinului Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare din 01 martie 2016, norma de consum al motorinei pentru un hectar de teren agricol pentru un ciclu tehnologic constituie 110,96 litri.

ANRE este în drept să retragă autorizaţia de import al motorinei în cazurile în care producătorul agricol a comis în mod repetat încălcări ale regimului mărfurilor accizate conform Codului fiscal al Republicii Moldova și/sau a utilizat motorina importată în alte scopuri decât pentru consum propriu. O nouă autorizație de import al motorinei va putea fi obținută după 24 de luni de la data retragerii autorizației.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de import al motorinei se achită anual în cuantum de 200 de lei și se varsă integral la bugetul de stat.

Informații suplimentare despre procedura de acordare a autorizaţiei de import al motorinei pot fi găsite pe pagina web oficială a ANRE: www.anre.md, secțiunea Piața produselor petroliere, anunță Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus