Trimite e-mail | Printeaza
Social
14.03.2016

Banca Mondială monitorizează reformele în educație

Banca Mondială monitorizează reformele în educație

În perioada 14-18 martie curent o misiune a Băncii Mondiale efectuează o vizită de lucru în țara noastră pentru a monitoriza și evalua procesul de implementare a reformelor în educație. Vizita are loc în contextul derulării Proiectului ”Reforma Învățământului în Moldova (PRIM)”, finanțat de Asociația Internațională de Dezvoltare și realizat de Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Pe parcursul zilei de astăzi, 14 martie 2016, experții Băncii Mondiale au avut o întrevedere cu ministrul educației Corina Fusu și viceministrul Elena Cernei, în cadrul căreia au discutat despre rezultatele înregistrare la etapa actuală, posibilitățile de suport și perspectivele de extindere a proiectului.

Corina Fusu i-a informat pe parteneri că în prezent sunt realizați 9 din 16 indicatori de performanță stabiliți în cadrul PRIM, care au scopul de îmbunătăți calitatea învățământului și a consolida capacitățile Ministerului Educației în vederea monitorizării reformei. Acești indicatori se referă la formarea bugetelor școlilor primare și secundare generale conform formulei de finanțare per elev, aprobarea standardelor pentru școlile de circumscripție, optimizarea sistemului de monitorizare a abandonului școlar, revizuirea sistemului de evaluare națională a tuturor elevilor claselor a IV-a și a IX-a, ajustarea raportului elev – cadru didactic la normele internaționale ș.a.

”La momentul actual suntem în plin proces de lucru asupra indicatorilor privind elaborarea unui nou sistem de salarizare a profesorilor și directorilor de școli, bazat pe stimularea performanțelor. Concomitent va fi actualizat programul de formare a cadrelor didactice și manageriale școlare, ceea ce va spori considerabil calitatea desfășurării procesului educațional.

Cu părere de rău, nu vom putea reabilita în cadrul proiectului toate școlile propuse inițial, deoarece majoritatea edificiilor sunt vechi și necesită investiții capitale. Fiind vizate sănătatea și securitatea copiilor, nu ne putem permite să facem economie din contul calității lucrărilor de reparație”, a precizat Corina Fusu.

Andrea Guedes, șef de echipă al Băncii Mondiale, a susținut demersurile Ministerului Educației și a apreciat pozitiv raportul PRIM. ”În ultima jumătate de an ați obținut rezultate foarte bune, în special privind testarea și evaluarea elevilor, raportul elev – cadru didactic, standardele școlare.  Comparativ cu proiectele similare din alte state, PRIM este unul de succes, de aceea sperăm ca ritmul dinamic de implementare a reformelor să continue și în 2016. Banca Mondială pune accent pe calitatea, continuitatea și sustenabilitatea acțiunilor întreprinse. Vom monitoriza în continuare fiecare indicator ce urmează a fi realizat și vom examina posibilitățile de a vă susține”, a spus Andrea Guedes.

Menționăm că până la sfârșitul săptămânii curente experții Băncii Mondiale vor avea întrevederi cu responsabili de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Fondal de Investiții Sociale din Moldova, alți factori de decizie și parteneri.

Proiectul ”Reforma Învățământului în Moldova” este implementat în perioada aprilie 2013 - august 2018 și sprijină Programul de Reforme al Guvernului prin finanțarea activităților care vor consolida calitatea și eficiența educației.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus