Trimite e-mail | Printeaza
Social
27.10.2015

Acordarea compensațiilor la căldură pentru sezonul de încălzire 2015-2016

Primăria municipiului Chişinău anunţă că în sezonul de încălzire 2015-2016 vor beneficia de compensaţii pentru cheltuielile suportate la efectuarea plăţilor pentru resurse energetice cetăţenii defavorizaţi din municipiu, care au avut pe parcursul ultimelor 12 luni un venit global mediu ce nu depăşeşte 2500 lei lunar, pentru fiecare membru al familiei.

Astfel, cetăţenii care au beneficiat de compensarea cheltuielilor suportate la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice în perioada 2014-2015, vor depune doar cereri de confirmare pentru acordarea compensaţiei în perioada sezonului de încălzire 2015-2016. 
Mărimea compensaţiilor pentru plata resurselor energetice a fost aprobată, după cum urmează:
•    1) La încălzirea centralizată, 40 la sută lunar din suma calculată conform tarifului pentru energia termică în vigoare;
•    2) Aprovizionarea cu apă caldă (pentru agent termic), 40 la sută lunar din suma calculată conform tarifului pentru energia termică în vigoare;
•    3) Aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică, lemne şi cărbune, folosite pentru încălzire, 450 lei lunar pentru o familie;
•    4) Aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică, lemne şi cărbune, folosite pentru încălzire de către pensionarii solitari, 900 lei lunar.
Depunerea dosarelor pentru compensarea cheltuielilor suportate pentru încălzire va demara odată cu începerea sezonului de încălzire. Cetăţenii vor putea beneficia de compensaţii pentru serviciile comunale pe tot parcursul sezonului de încălzire, indiferent de data depunerii cererii. Până la aprobarea cererii de către Primărie, persoanele care consideră că urmează să beneficieze de compensaţii vor achita iniţial doar 60 la sută din suma indicată în factură. Cererile pentru acordarea compensaţiei pot fi depuse până la încheierea sezonului de termoficare.
Cererile privind compensarea cheltuielilor se depun:
•    1) la Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. 1 - 23 (ÎMGFL), indiferent de forma de proprietate a fondului locativ, de către cetăţenii care locuiesc în sectoarele Botanica, Centru, Râşcani şi Buiucani ale municipiului Chişinău;
•    2) la gestionarii fondului locativ sau Pretura sectorului Ciocana de către cetăţenii care locuiesc în acest sector;
•    3) la Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău, de către cetăţenii din teritoriile respective.
Cererile-tip de acordare a compensaţiei, vor fi însoţite, după caz, de următoarele acte:
•    1) buletinul de identitate (copie);
•    2) adeverinţa de naştere a copiilor (copie);
•    3) certificatul de căsătorie (copie);
•    4) certificatul despre componenţa familiei;
•    5) certificatul privind componenţa familiei, eliberat de către gestionarul fondului locativ sau primăriile oraşelor, satelor( comunelor) din componenţa municipiului Chişinău;
•    6) certificatul privind suprafaţa locuinţei (casei) şi/sau tipul de încălzire şi alte servicii de care beneficiază solicitantul, eliberat de întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ sau de primărie, de cooperativele pentru construcţii de locuinţe, asociaţiile de locatari ai apartamentelor privatizate, de întreprinderile ce au la balanţă fond locativ şi cămine;
•    7) facturile despre plata serviciilor comunale pe ultima lună până la depunerea cererii (copii);
•    8) extrasul din contul personal sau cartea de imobil;
•    9) alte documente ce confirmă necesitatea compensării cheltuielilor şi statutul de familie defavorizată social.
Odată cu depunerea cererii privind acordarea compensaţiei, potenţialii beneficiari vor prezenta pe lângă lista actelor necesare şi certificatul privind salariul pentru ultimele 12 luni, eliberat de la locul de muncă pentru persoanele încadrate în câmpul muncii, iar pensionarii şi persoanele cu dizabilităţi - copia legitimaţiei sau a certificatului privind mărimea pensiilor. De asemenea, cetăţenii îşi vor da acordul în scris pentru verificarea datelor indicate în cerere.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus