Trimite e-mail | Printeaza
Economie
22.07.2015

ANRE face publice noile tarife reglementate la gazele naturale livrate consumatorilor finali

ANRE face publice noile tarife reglementate la gazele naturale livrate consumatorilor finali

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat ieri pe pagina sa web oficială www.anre.md în secţiunea Anunțuri/Şedinţe publice nota informativă privind solicitarea  SA “Moldovagaz” de aprobare a noilor tarife reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a  gazelor naturale livrate consumatorilor finali şi argumentarea deciziei luate de Consiliul de Administraţie al ANRE. Hotărârea respectivă a fost aprobată de Consiliu, în şedinţa sa publică din 18 iulie curent.

Consiliul de Administraţie al ANRE a acceptat parţial solicitarea SA “Moldovagaz” de majorare a tarifului final mediu la gazele naturale furnizate de întreprindere la tarife reglementate: cu 15,4 la sută și nu cu 48 la sută, cât a cerut furnizorul de gaze naturale. Noul tarif final mediu la gazele naturale a fost aprobat în mărime de 6 538 lei pentru o mie metri cubi (fără TVA), cu 22% mai mic decât cel solicitat de SA “Moldovagaz” și cu 15,4% mai mare decât tariful în vigoare de 5 666 lei pentru o mie metri cubi de gaze naturale.

Cauza principală a majorării tarifului final mediu la gazele naturale rezidă în deprecierea  monedei naționale față de dolarul SUA cu 58,8%: de la valoarea de 11,9 lei/$, inclusă în tariful în vigoare, la 18,9 lei/$ luată în calcul la stabilirea noului tarif. Dat fiind diminuarea prețului de procurare în dolari SUA, precum și majorarea cursului de schimb, modificarea prețului mediu anual de procurare a gazelor naturale importate va înregistra o creștere de la 4 766 lei până la 4 919 lei pentru 1000 m3 (+3,2 %). Printre alți factori importanți care au influențat creșterea tarifului final mediu la gazele naturale consemnăm majorarea semnificativă a tarifului pentru serviciul de transport în urma excluderii prin lege a transportului internațional de gaze naturale în regim de tranzit din activitatea reglementată a SA “Moldovagaz” și a altor costuri necesar de a fi incluse în tarif.

ANRE a efectuat calculele de rigoare și a determinat valoarea tarifului pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz” în mărime de 340,55 lei/1000 m3, de 1,9 ori mai mic decât cel solicitat de întreprindere, însă de 14,1 ori mai mare comparativ cu cel în vigoare din octombrie 2011.

În temeiul Legii cu privire la gazele naturale, care prevede separarea activităţii de distribuție de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, şi în conformitate cu Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale, Consiliul de Administraţie a aprobat, în premieră, tarife separate pentru serviciul de distribuție şi pentru serviciul de furnizare al gazelor naturale. Anterior, costurile serviciilor de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale erau incluse într-un singur tarif de bază.

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRE, tariful mediu de distribuție a gazelor naturale prestat de întreprinderile SA “Moldovagaz” constituie 1 223,67 lei/1000 m3 și tariful pentru serviciul de furnizare – 90,16 lei/1000 m3, ce în sumă (1313,83 lei/1000 m3) este cu 44,9 % mai mic decât cel solicitat de întreprindere (2098,44 lei/1000 m3 și, corespunzător, 286,02 lei/1000 m3), însă de 2,3 ori mai mare comparativ cu cel în vigoare din octombrie 2011.Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale au fost calculate în dependență de nivelele de presiune în rețelele de distribuție (înaltă, medie și joasă) în modul următor: prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune – 184,41 lei/1000 m3, de presiune medie – 589,84 lei/1000 m3, de presiune joasă – 2 322,09 lei/1000 m3.

Pornind de la aceste costuri ANRE a determinat venitul total reglementat (consumatori finali) pentru anul 2015 în suma de 6 042,7 mil. lei, venit care corespunde tarifului mediu de 6 538 lei/1000 m3, în creștere cu 872 lei sau 15,4 % comparativ cu tariful mediu în vigoare (5 666 lei).

Totodată, ANRE a calculat şi aprobat următoarele tarife finale de furnizare a gazelor naturale pe categorii de consumatori finali (fără TVA):

pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de până la 30 m3 – 6 887 lei/1000 m3 (în creştere cu 15,3%);
consumatorii casnici cu un consum lunar de peste 30 m3 – 7 175 lei/1000 m3 (în creştere cu 15,3%);
pentru centralele electrice cu termoficare şi centralele termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor de tip urban prin sisteme de alimentare centralizată – 6 028 lei/1000 m3 (în creştere cu 15,1%);
pentru alți consumatori finali instalațiile de gaze ale cărora sunt racordate la rețelele de distribuție de presiune înaltă – 6 345 lei/1000 m3 (în creştere cu 14,6 %);
pentru alți consumatori finali instalațiile de gaze ale cărora sunt racordate la rețelele de distribuție de presiune medie – 6 698 lei/1000 m3 (în creştere cu 14,8 %);
pentru alți consumatori finali instalațiile de gaze ale cărora sunt racordate la rețelele de distribuție de presiune joasă – 7 175 lei/1000 m3 (în creştere cu 15,3%).
ANRE precizează că tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor finali au fost calculate în funcţie de costurile suportate de SA “Moldovagaz” în reţelele sale de distribuţie (rețele de presiune înaltă, medie şi joasă) la care sunt racordați beneficiarii de gaze naturale. ANRE a continuat să menţină un tarif preferenţial pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de gaze naturale de până la 30 de metri cubi din raționamente de ordin social. Această practică va fi eliminată treptat, ca mai târziu tarifele să fie  stabilite, pentru fiecare categorie de consumatori, în funcție de cheltuielile reale suportate de furnizorul de gaze naturale.

Noile tarife vor intra în vigoare la data publicării hotărârii respective a ANRE în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ultima modificare a tarifelor la gazele naturale a fost operată de ANRE la sfârșitul lunii septembrie 2011, anunță Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus