Trimite e-mail | Printeaza
Social
01.04.2015

A fost aprobată baza normativă privind activitatea Agenţiei Naţionale de Asigutrare a Calităţii în Învăţământul Profesional

A fost aprobată baza normativă privind activitatea Agenţiei Naţionale de Asigutrare a Calităţii în Învăţământul Profesional

Cabinetului de miniştri a aprobat Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigutrare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP). Agenţia a fost creată în august 2014, în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei, fiind constituit Consiliul interimar de conducere al ANACIP.
 
Regulamentul, care a fost aprobat în cadrul şedinţei de astăzi a Executivului, stabileşte structura organizatorică, atribuțiile, responsabilitățile și drepturile ANACIP, precum şi modul de finanţare a instituţiei. Potrivit documentului, Agenţia va avea 26 de angajaţi. În primii doi ani de funcționare, ANACIP va fi susținută din bugetul de stat, în acest scop fiind planificate 4,6 mil. lei. Activitatea de mai departe a Agenției va fi asigurată financiar din mijloacele obţinute din contractele de evaluare a instituțiilor ofertante de programe de formare profesională, precum și a evaluării programelor de formare profesională pentru autorizarea de funcționare provizorie şi acreditarea acestora.
 
Regulamentul prevede că organul colectiv de conducere a Agenţiei - Consiliul de conducere - va avea 15 membri, dintre care 13 cadre cu funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în învăţămîntul superior şi cel profesional tehnic, un reprezentant al studenţilor şi un reprezentant al mediului de afaceri. Membrii Consiliului de conducere sînt selectaţi prin concurs deschis, jurizat internaţional, pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeşi maximum încă pentru un termen. Concursul va fi organizat şi desfăşurat prin intermediul unei comisii de concurs, alcătuite din cinci reprezentanţi delegaţi a cel puţin trei agenţii de asigurare a calităţii din statele europene înscrise în Registrul european pentru asigurarea calităţii în învăţămîntul superior (EQAR).
 
Agenția are misiunea de evaluare externă a instituțiilor de învățămînt/furnizorilor de programe de educație și/sau programelor de studiu la nivelul învățămîntului profesional tehnic, mediu de specialitate, superior, precum și acreditarea acestora. La fel, Agenția se va preocupa de autorizarea noilor structuri în învățământul profesional tehnic și superior, a noilor programe de studiu de formare iniţială și continuă, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus