Trimite e-mail | Printeaza
Social
23.03.2015

Nota 10 din oficiu pentru candidaţii care deţin certificate internaţionale de cunoaştere a limbilor străine

Nota 10 din oficiu pentru candidaţii care deţin certificate internaţionale de cunoaştere a limbilor străine

Candidaţii la examenul de Bacalaureat care au promovat examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine vor obţine nota ”zece” din oficiu la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de Bacalaureat. O metodologie în acest sens a fost aprobată la 20 martie în cadrul şedinţei Comisiei Naţionale de Examene, organizate de Ministerul Educaţiei.

Candidaţii respectivi vor trebui să deţină un certificat care atestă un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B2 (C1 pentru candidaţii din clasele bilingve), corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.
Potrivit Ministrului Educaţiei, Maia Sandu, nota maximă va putea fi acordată doar în urma promovării examenelor internaţionale recunoscute de minister şi doar după verificarea autenticităţii certificatelor respective. „Comisia naţională de Examene a aprobat o listă a examenelor cu recunoaştere internaţională de testare a cunoştinţelor de limbă străină care vor fi acceptate de către minister. Unul dintre criteriile de bază ale selecţiei examenelor internaţionale a fost posibilitatea de a obţine o confirmare oficială a autenticităţii certificatelor respective din partea instituţiilor care organizează examenele cu recunoaştere internaţională”, a menţionat ministrul. 

Nota ”10” (”zece”), din oficiu, se poate acorda la oricare dintre limbile străine care au fost studiate de candidaţi pe parcursul învăţământului liceal în fiecare din clasele a 10-a, a 11-a şi a 12-a şi la care candidatul are note medii anuale pentru fiecare dintre aceste clase.

Limba străină  la care candidatul solicită acordarea notei ”10” (”zece”) din oficiu trebuie să coincidă cu limba străină indicată în cererea de înscriere la examenul de bacalaureat a candidatului.

Acordarea notei ”10” (”zece”) din oficiu este valabilă pentru cele cinci limbi străine studiate în prezent în instituţiile de învaţămînt din ţară – engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă.

Candidaţii la examenul de Bacalaureat care deţin certificate obţinute în urma promovării examenelor cu recunoaştere internaţională vor depune la secretariatul instituţiei de învăţămînt, pînă la data de 10 aprilie, certificatul, în original, o cerere, în scris, prin care solicită acordarea notei ”10” (”zece”) din oficiu la proba de examen la limba străină, o copie a buletinului şi trei copii ale certificatului/diplomei respective.

Potrivit Ministerului Educaţiei, metodologia şi lista examenelor poate fi găsită la adresa:
www.aee.edu.md/sites/default/files/ordinul_nr157_din_20032015_lstr_certif_internationale.pdf

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus