Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.02.2015

Persoanele fizice au primit în anul 2014 prin băncile din Republica Moldova mijloace bănești în sumă echivalentă cu 1 miliard 612 milioane de dolari

Persoanele fizice au primit în anul 2014 prin băncile din Republica Moldova mijloace bănești în sumă echivalentă cu 1 miliard 612 milioane de dolari

Potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei, în anul 2014, volumul total al transferurilor bancare de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 1,612.96 milioane dolari SUA, depășind nesemnificativ valoarea transferurilor bancare din anul 2013 (1,608.98 milioane dolari SUA).

De menţionat că, 88.5 la sută din ele au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB) fără deschiderea conturilor bancare, iar restul – prin transferuri bancare (în diverse valute). Conform provenienţei geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, transferurilor din CSI le revine ponderea de 63.1 la sută (în descreștere cu 4.6 la sută comparativ cu 2013), iar celor din UE – 20.2 la sută (în creștere cu 8.8 la sută comparativ cu 2013).

În distribuția pe state a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, Rusia continuă să fie partenerul principal al Republicii Moldova, deținând ponderea de 61.6 la sută (993.73 mil. USD) din total (în descreștere cu 3.2 puncte procentuale comparativ cu 2013). De menționat că, 99.3 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani. Pe parcursul anului 2014, ponderea transferurilor din Rusia a înregistrat creștere în perioada ianuarie – iulie de la 52.0 la sută (47.63 mil. USD) până la 68.8 la sută (122.73 mil. USD), iar în a doua parte a anului descreștere, în special în noiembrie până la 55.6 la sută (59.32 mil. USD) și decembrie până la 50.4 la sută (53.78 mil. USD).

În structura geografică a transferurilor de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice se evidențiază ponderea transferurilor din Italia – 9.7 la sută (156.13 mil. USD), din Israel – 6.7 la sută (107.91 mil. USD), din SUA – 5.4 la sută (87.51 mil. USD), din Marea Britanie – 1.6 la sută (25.27 mil. USD), din Germania – 1.5 la sută (23.70 mil. USD), din Franţa – 1.4 la sută (22.34 mil. USD), din Turcia – 1.0 la sută (16.02 mil. USD), din Spania – 0.9 la sută (13.71 mil. USD) și din Grecia – 0.6 la sută (8.92 mil. USD). De menţionat că transferurile din aceste zece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 90.2 la sută din totalul transferurilor în Republica Moldova (1455.24 mil. USD).

În anul 2014 comparativ cu anul 2013, structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin diminuarea ponderii deţinute de dolarul SUA şi majorarea ponderii deţinute de rubla rusească. Astfel, cota transferurilor în dolari SUA s-a diminuat cu 4.1 puncte procentuale, până la 27.2 la sută. Iar cota transferurilor în ruble ruseşti (recalculată în USD) s-a majorat cu 3.1 puncte procentuale, ajungând până la 36.7 la sută. Comparativ cu anul precedent cota transferurilor în euro s-a majorat cu un punct procentual. În trimestrul IV, 2014, ponderea transferurilor în dolari SUA a avut o tendință ascendentă, iar acelor în ruble rusești o tendință descendentă. Ca rezultat, ponderea dolarului SUA în decembrie 2014 a înregistrat cu 4.5 puncte procentuale mai mult decât în ianuarie 2014. Iar ponderile transferurilor în ruble rusești și euro s-au diminuat, respectiv cu 3.0 și 1.5 puncte procentuale, comparativ cu situația la începutul anului.

În decembrie 2014, structura valutară a transferurilor din Rusia, prin sistemele de remitere de bani, includea: rubla rusească – 51.9 la sută; dolarul SUA – 30.4 la sută; euro – 17.7 la sută. Aceste tendințe de modificare a structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani, mai pronunțate în luna decembrie, însă existente pe întreg parcursul trimestrului IV, 2014, reflectă atât diminuările cantitative de transferuri din Rusia (ex. în noiembrie transferurile în ruble rusești s-au diminuat comparativ cu octombrie cu 22.6 la sută), cât şi impactul aprecierii dolarului SUA şi deprecierii rublei ruseşti. Astfel, în luna decembrie comparativ cu noiembrie, s-a înregistrat o majorare a volumului transferurilor în ruble rusești cu 14.9 la sută, iar această sumă recalculată în dolari SUA și în MDL reflectă o diminuare, respectiv, cu 6.5 și 3.6 la sută

Pe parcursul anului 2014, rubla rusească s-a depreciat în raport cu leul moldovenesc cu 30.7 la sută, respectiv s-a diminuat și valoarea transferurilor în ruble rusești în Republica Moldova. Dacă pe 02.01.2014 un transfer de 20000 RUB constituia 7938 MDL (curs valutar BNM), pe 31.12.2014 echivala 5526 MDL (curs valutar BNM), fapt ce î-i dezavantajează pe cei care au venituri mici în ruble rusești să lucreze în Rusia. În decembrie 2014, transferurile în ruble rusești în valori cuprinse între 5000 și 20000 RUB (inclusiv) dețineau 46.8 la sută din totalul transferurilor în ruble rusești.

Seriile dinamice privind evoluţia transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999-2014 pot fi găsite pe pagina web oficială a BNM: http://www.bnm.md/md/external_operations_via_banc_system

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus