Trimite e-mail | Printeaza
Granturi si burse
05.12.2014

Au fost reactualizate metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire sesiunea 2015

Au fost reactualizate metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire sesiunea 2015

Ministerul Educației a reactualizat metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului. Documentele nu prevăd schimbări majore comparativ cu metodologiile care au fost aplicate în sesiunile precedente de examene. Un element de noutate ține de acordarea notei „10” din oficiu la proba de limbă străină pentru candidații la examenul de bacalaureat care promovează, pe parcursul învăţămîntului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine. Candidații respectivi vor trebui să dețină un certificat care atestă un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului B2 (C1 pentru candidații din clasele bilingve), corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Nota maximă va fi acordată din oficiu şi absolvenţilor de gimnaziu care dețin certificate internaționale de cunoaștere a limbilor străine ce atestă un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului B1 (B2 pentru candidații din clasele bilingve).

Metodologia privind modul de desfășurare a probelor scrise la bacalaureat a fost completată cu următoarea precizare: candidații nu au dreptul să faciliteze rezolvarea testului de examen de către alți candidați.

Totodată, în document a fost stipulat pentru prima dată modul de utilizare a maculatorului – trei foi A4 capsate şi documentate cu ştampila/antetul Centrului de Bacalaureat. Candidaţii vor scrie pe fiecare foaie de maculator numele, prenumele, denumirea instituţiei de învăţămînt în care şi-au făcut studiile, localitatea, raionul, disciplina de examen, data susţinerii probei. Maculatoarele vor fi repartizate candidaţilor înainte de începutul probei şi vor fi păstrate în instituţia de învăţămînt, timp de 1 an.

Metodologiile de organizare și desfășurare a  examenelor de absolvire a nivelurilor de școlaritate sînt plasate pe pagina agenției www.aee.edu.md, compartimentul “Documente normative”. Tot aici, pot fi găsite Ordinele cu privire la orarul examenelor de absolvire, sesiunea 2015, Programul de desfășurare a sesiunii de examene 2015, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus