Trimite e-mail | Printeaza
Social
25.11.2014

Precizarea Ministerului Educaţiei pe marginea unor informaţii eronate despre Codul Educaţiei

Precizarea Ministerului Educaţiei pe marginea unor informaţii eronate despre Codul Educaţiei

Ca urmare a apariției unor informații eronate în mai multe mijloace de informare în masă în legătură cu intrarea în vigoare a Codului educației, Ministerul Educației precizează că în actul legislativ menționat toate limbile de circulație internațională au același statut și sînt tratate în mod egal.

Documentul prevede că elevii vor studia două limbi străine la alegere (art. 9 alin.(7): ”(7) Statul garantează formarea și dezvoltarea competenței de comunicare eficientă în limba română, în limbile minorităților naționale, după caz, și în cel puțin două limbi de circulație internațională.”).
 
În același timp, în Codul educaţiei nu există o prevedere referitoare la obligativitatea studierii limbii engleze. Începînd cu anul de studii 2018-2019, statul va asigura condiții de formare și dezvoltare a competențelor de comunicare în limbile engleză, franceză și rusă în toate instituțiile publice de învățămînt general (art. 9 alin.(8)). Prevederea garantează că elevii au dreptul de a alege oricare două dintre aceste limbi, dar și din alte limbi de circulație internațională pentru care școala poate asigura predarea – italiana, spaniola, germana etc.

Cu privire la limitarea numărului de mandate ale conducătorilor instituțiilor de învățămînt, Ministerul Educației precizează că acest lucru este valabil exclusiv pentru conducătorii instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și superior. În cazul directorilor instituțiilor de învăţămînt  general, din cauza unui deficit de cadre cu competențe specifice, s-a optat pentru nelimitarea numărului de mandate ale acestora (art. 50 alin.(6): ”(6) Directorul şi directorii adjuncți ai instituției publice de învățămînt general sînt numiți în funcție pentru un termen de 5 ani. La expirarea acestui termen, contractul individual de muncă al conducătorului încetează de drept, funcția devenind vacantă.”). Astfel, directorii instituțiilor de învățămînt general vor fi aleși prin concurs pe un termen de cinci ani, după care vor avea dreptul să participe la un nou concurs pentru funcția respectivă.

În învățămîntul primar sistemul de notare va fi substituit de descriptori, începînd cu anul 2015, clasa a I-a. Descriptorii permit acordarea de calificative și reprezintă niște enunțuri succinte despre competențele pe care elevul le-a acumulat la o anumită disciplină într-o anumită perioadă de instruire. Pînă la punerea în aplicare a prevederilor, toți profesorii vizați vor beneficia de instruiri în ceea ce privește utilizarea descriptorilor.

Cît privește obligativitatea cadrelor didactice din licee de a deține diplomă de master, precizăm că această prevedere se pune în aplicare începînd cu anul 2017 și nu se referă la cei care au obținut calificările în baza sistemului de învățămînt de dinaintea trecerii la sistemul Bologna.
Totodată, potrivit art.105 alin.(3), rectorul instituției de învățămînt superior nu se mai alege de către senat, cum era pînă la adoptarea Codului educației, ci de către adunarea generală a cadrelor didactice şi ştiinţifice titulare şi a reprezentanţilor studenţilor din senat şi din consiliile facultăţilor.

Ministerul Educației își exprimă regretul că această lege atît de importantă este interpretată uneori eronat, inducînd societatea în eroare. Ministerul Educației mizează în continuare pe implicarea responsabilă și profesionistă din partea mass-media în procesul de informare a societății despre reformele care se desfășoară în domeniul educațional.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus