Trimite e-mail | Printeaza
Social
17.11.2014

Recalcularea volumului de apă nedistribuit pentru apartamentele din blocurile de locuinţe din Chişinău

Recalcularea volumului de apă nedistribuit pentru apartamentele din blocurile de locuinţe din Chişinău

Primăria municipiului Chişinău a obligat ÎM „Infocom” să efectueze calcule suplimentare pentru apartamentele din blocurile de locuinţe unde există volum de apă nedistribuit (diferenţă de volum), dar nu mai mult de 2 m³ pe lună pentru fiecare serviciu prestat în parte (apă potabilă şi apă caldă menajeră).

Astfel, locatarii vor achita suplimentar nu mai mult de 2 m³ pe lună de apă potabilă și apă caldă menajeră, în cazul existenţei diferenţei de volum. Volumul total de apă restant va fi redistribuit odată cu elaborarea şi aprobarea de către autorităţile publice centrale a reglementărilor privind implementarea Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Decizia respectivă a fost luată având în vedere sesizările locuitorilor municipiului Chişinău privind calcularea volumului de apă consumat, inclusiv a volumului suplimentar inclus în facturile de plată, dar şi în lipsa actelor normative necesare privind reglementarea acestui serviciu. 

De asemenea, toţi gestionarii fondului locativ sunt obligaţi să inspecteze periodic contoarele individuale de apă instalate în apartamentele din blocurile de locuinţă. În cazul depistării unor încălcări privind instalarea, întreţinerea şi deservirea contoarelor individuale, gestionarii fondului locativ sau operatorii vor înmâna proprietarilor prescripţii de înlăturare a deficienţelor. Iar dacă aceste încălcări nu vor fi înlăturate în termenul acordat, ÎM „Infocom” va calcula consumul de apă conform normelor aprobate în baza Hotărârii de Guvern nr. 191 din 19.02.2002.

În acelaşi timp, se recomandă SA „Apă-Canal Chişinău”, SA „Termocom” şi gestionarilor fondului locativ să conlucreze cu proprietarii sau chiriaşii spaţiilor locative pentru a instala contoare individuale pentru evidenţa volumului de apă în toate apartamentele.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus