Trimite e-mail | Printeaza
IT
04.11.2014

ANRCETI anunţă deschiderea spre atribuire a două numere naţionale scurte noi pentru servicii armonizate cu caracter social

ANRCETI anunţă deschiderea spre atribuire a două numere naţionale scurte noi pentru servicii armonizate cu caracter social

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă că, începând de astăzi, 4 noiembrie, şi până la 4 decembrie 2014 furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice pot depune cereri de eliberare a licenţelor pentru dreptul de utilizare a două numere naţionale scurte noi 116006 şi 116117 pentru servicii armonizate cu caracter social.

Prin intermediul numărului 116006  va fi prestat serviciul de asistenţă telefonică pentru victimele infracţiunilor. Serviciul dat va oferi victimelor infracţiunilor posibilitatea de a primi asistenţă psihologică în astfel de situaţii, de a fi informate în legătură cu drepturile lor şi cu modalităţile de executare a acestor drepturi, precum şi de a fi îndrumate către instituţiile care le pot sprijini. Prin intermediul numărului 116117 urmează să fie prestat serviciul medical telefonic care nu intră în categoria cazurilor de urgenţă. Acest serviciu va direcţiona apelurile către serviciile medicale adecvate pentru probleme urgente, dar care nu pun în pericol viaţa, în special, dar nu exclusiv, în afara programului normal de lucru, în zilele de odihnă şi în timpul sărbătorilor legale.

Numerele 116006 şi 116117 atribuite furnizorilor urmează a fi  transmise pentru utilizare prestatorilor de servicii cu caracter social. Numerele vor fi atribuite furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care dispun obligatoriu de antecontracte cu prestatorii serviciilor respective încheiate în acest sens.

Dacă până la 4 decembrie, licenţele de utilizare a  numerelor respective vor fi solicitate de mai mulţi furnizori, acestea vor fi acordate furnizorilor care vor acumula cel mai mare număr de puncte în baza grilei de punctaj stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.06 din 27.03.2012. În cazul în care licenţa/licenţele va/vor fi solicitate de un singur furnizor, ANRCETI  le va acorda furnizorului respectiv, dacă acesta va îndeplini toate condiţiile prevăzute pentru eliberarea licenţelor. Dacă în acelaşi termen licenţele nu vor fi solicitate, ANRCETI este în drept să acorde ulterior aceste licenţe furnizorilor după principiul: „primul sosit, primul servit”.

Conţinutul şi forma cererii de acordare a licenţei, precum şi actele de însoţire a cererii sunt stabilite în Procedura privind atribuirea numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116xxx, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.18 din 12.07.2011. Drepturile şi obligaţiile titularului licenţei de utilizare a numerelor respective se regăsesc în hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 19 din 12.07.2012 pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor scurte de forma 116xxx şi nr. 17 din 12.07.2011 privind reglementarea accesului la aceste numere.

În luna mai 2014, ANRCETI a acordat SA „Moldtelecom”, în baza cererii depuse, licenţa de utilizare a primului număr naţional scurt  pentru servicii armonizate cu caracter social 116111. Acest număr este destinat serviciului de asistenţă telefonică pentru copii, serviciu care este prestat de Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”. Numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social - 116000 şi 116123, anunţate anterior de către ANRCETI deschise spre atribuire, deocamdată nu au fost solicitate de către furnizori.

Numerele menţionate mai sus (116000, 116111, 116006, 116117, 116123) au o identitate paneuropeană şi se utilizează pentru servicii armonizate cu caracter social în toate cele 28 state membre ale Uniunii Europene. Apelurile către aceste numere sunt gratuite, iar accesul la ele nu este condiţionat de o înregistrare prealabilă. În timpul apelurilor către numerele respective sunt interzise publicitatea, divertismentul, marketingul şi vânzarea sau utilizarea apelurilor în scopul vânzării serviciilor comerciale, anunță Serviciul de informare şi comunicare cu mass – media al ANRCETI.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus