Trimite e-mail | Printeaza
IT
07.10.2014

ANRCETI a lansat Ghidul privind încheierea şi conţinutul minim al contractelor dintre furnizorii de comunicaţii electronice şi utilizatorii finali

ANRCETI a lansat Ghidul privind încheierea şi conţinutul minim al contractelor dintre furnizorii de comunicaţii electronice şi utilizatorii finali

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a pus astăzi la dispoziţia publicului pe pagina sa web oficială un nou Ghid - privind încheierea şi conţinutul minim al contractelor ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Ghidul a fost elaborat de ANRCETI pentru a răspunde cerinţelor actuale ale utilizatorilor finali și a facilita aplicarea de către furnizori a prevederilor legislaţiei referitoare la contracte.
 
Scopul acestui ghid este de a oferi furnizorilor un set de clarificări cu privire la modul de interpretare și de aplicare în practică a obligaţiilor legale specifice domeniului comunicațiilor electronice ce trebuie respectate de către aceştia în cazul contractelor încheiate cu utilizatorii finali, precum şi cu privire la informaţiile pe care furnizorii trebuie să le includă în aceste contracte. ANRCETI  a considerat necesară clarificarea acestor aspecte pentru că, în urma experienţei acumulate în domeniul protecţiei utilizatorilor de servicii, a constatat că furnizorii au interpretări diferite ale noţiunilor utilizate în legislația în vigoare și a obligațiilor pe care le au aceştia în cazul încheierii contractelor cu utilizatorii de servicii.
 
Ghidul este structurat în patru capitole. Primul capitol prezintă condițiile impuse de lege pentru încheierea contractelor și informații despre durata acestora, al doilea – descrie clauzele minime ce trebuie incluse în contracte, al treilea – dispozițiile referitoare la modificarea unilaterală a contractului de către furnizori și al patrulea capitol - regimul serviciilor preplătite oferite de către furnizori. Autorii Ghidului fac referință la trei categorii de contracte: cele care au ca obiect serviciile publice de telefonie, de acces la Internet și de retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale.

Noul Ghid explică toate obligaţiile furnizorilor legate de încheierea contractelor cu utilizatorii finali. Una dintre aceste obligaţii se referă la includerea în contracte a unor clauze minime cu privire la: serviciile oferite de furnizori, nivelul de calitate al acestora, termenul în care se realizează conectarea iniţială, tipurile de servicii de deservire tehnică, preţurile şi tarifele aferente fiecărui produs sau serviciu contractat, modul de aplicare a acestora sau modalităţile prin care pot fi obţinute informaţii actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice şi a serviciilor de deservire. Furnizorii trebuie să includă în contract și informații despre durata  acestuia, condiţiile de reînnoire şi desfacere a contractului, condiţiile în care se sistează furnizarea serviciului, despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul în care nu se respectă nivelul de calitate convenit sau celelalte clauze contractuale, precum și metodele de iniţiere a procedurii de soluţionare a litigiilor.

Autorii Ghidului atrag atenția asupra faptului că durata maximă inițială a contractelor încheiate cu utilizatorii persoane fizice nu poate depăşi 24 de luni. Totodată, ei menționează că furnizorii au obligaţia să efectueze, după expirarea perioadei minime iniţiale a contractului încheiat în formă scrisă, la cererea utilizatorului, trecerea acestuia la un nivel inferior sau superior de pachete de servicii fără achitarea unor plăţi aferente procesului de trecere, dacă acest proces nu implică cheltuieli suplimentare.

Cu referinţă la dreptul furnizorilor de a modifica în mod unilateral anumite clauze din contract, autorii Ghidului notează că furnizorii îşi pot exercita acest drept cu condiţia obligatorie de a-i informa pe abonaţi cu privire la aceste modificări, cu cel puţin o lună înainte de intrarea în vigoare a acestora. În acest interval de o lună, abonatul poate renunţa la contract fără a plăti despăgubiri în cazul în care nu este de acord cu modificările impuse de furnizor.

Potrivit legislaţiei în vigoare, ANRCETI poate sancţiona furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pentru nerespectarea duratei maxime iniţiale a contractelor și  neincluderea în contracte a clauzelor minime obligatorii. Totodată, ANRCETI examinează, la cerere, litigiile nerezolvate pe cale amiabilă dintre utilizatori şi furnizori pentru nerespectarea clauzelor contractuale, anunță Serviciul de informare şi comunicare cu mass – media al ANRCETI.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus