Trimite e-mail | Printeaza
IT
29.07.2014

ANRCETI va deschide spre atribuire furnizorilor două numere naţionale scurte noi pentru servicii cu caracter social, armonizate la nivel european

ANRCETI va deschide spre atribuire furnizorilor două numere naţionale scurte noi pentru servicii cu caracter social, armonizate la nivel european

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va deschide spre atribuire furnizorilor de reţele publice de telefonie fixă două numere naţionale scurte noi: 116006 şi 116117 pentru servicii de asistenţă telefonică cu caracter social, numere care sunt utilizate în ţările Uniunii Europene pentru acelaşi gen de servicii. Această prevedere se conţine în modificările şi completările Planului Naţional de Numerotare (PNN), operate prin ordinul Ministrului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.57 din 02.07.2014, în vigoare din 25 iulie curent.

PNN este documentul care stabileşte structura şi destinaţia resurselor de numerotare utilizate în R. Moldova pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe şi mobile de comunicatii electronice. Modificările privind rezervarea seriei naționale de numere care încep cu „116” ca numere armonizate la nivel european pentru servicii armonizate cu caracter social, au fost operate în conformitate cu recomandările ce se conţin în Decizia ECC (07) 03 a Conferinţei Europene pentru Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT), la care R. Moldova este parte. 

Potrivit PNN, numărul naţional scurt 116006 este alocat pentru serviciul „linie de asistenţă telefonică pentru victimele infracţiunilor”. Serviciul dat va oferi acestor persoane posibilitatea de a primi asistenţă psihologică în astfel de situaţii, de a fi informate în legătură cu drepturile lor şi cu modalităţile de exercitare a acestor drepturi, precum şi de a fi îndrumate către instituţiile care le pot sprijini.

Numărul naţional scurt 116117  este alocat pentru „serviciul medical telefonic care nu intră în categoria cazurilor de urgenţă”. Acest serviciu va direcţiona apelurile către serviciile medicale adecvate pentru probleme urgente, dar care nu pun în pericol viaţa, în special, dar nu exclusiv, în afara programului normal de lucru, în zilelele de repaus săptămânal şi în timpul sărbătorilor legale.

Pentru implementarea serviciilor menţionate, ANRCETI a aprobat Procedura privind atribuirea numerelor naţionale scurte pentru servicii cu caracter social armonizate la nivel european de forma 116xxx şi Reglementarea accesului la numerele respective. În prezent, ANRCETI elaborează proiectul Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor naţionale scurte 116006 şi 116117.

Anterior, ANRCETI a anunţat deschiderea spre atribuire a numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social 116000, 116111 şi 116123, iar în mai 2014 a atribuit SA „Moldtelecom”  în baza licenţei, numărul 116111pentru utilizare pe perioada 1 iunie 2014 – 31 decembrie 2016.

Urmare a modificărilor operate în PNN, numerele naţionale scurte 1300 – 1319 vor fi atribuite pentru servicii non - comunicaţii, iar numerele scurte 1500 – 1559 – pentru servicii cu tarif special (Premium rate). 

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI gestionează resursele din Planul Naţional de Numerotare şi le atribuie în baza licenţei, la cerere, furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Aceştia utilizează resursele atribuite pentru necesităţi proprii, le oferă abonaţilor săi sau altor persoane autorizate să presteze servicii publice, anunță  Serviciul de informare şi comunicare cu mass – media al ANRCETI.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus