Trimite e-mail | Printeaza
IT
28.07.2014

Operatorii de telefonie mobilă din Moldova vor achita pentru licenţe la bugetul de stat echivalentul în lei a 62,5 mln euro pentru noile licențe de utilizare a frecvențelor radio disponibile

Operatorii de telefonie mobilă din Moldova vor achita pentru licenţe la bugetul de stat echivalentul în lei a 62,5 mln euro pentru noile licențe de utilizare a frecvențelor radio disponibile

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a emis decizii de eliberare a opt licenţe pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio disponibile din benzile de frecvenţe 800 MHz, 900 MHz şi 1800 MHz de către cei trei furnizori de telefonie mobilă (SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom” în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii mobile celulare terestre. Deciziile respective au fost emise în baza cererilor depuse de cei trei furnizori până la finele săptămânii trecute.

Consiliul a emis deciziile sale în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi în conformitate cu prevederile Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11.02.2013. Acest act normativ stabileşte că licenţele de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe susmenţionate vor fi eliberate de către ANRCETI, prin încredinţare directă, furnizorilor care au deja construite reţele şi furnizează autorizat reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice terestre mobile. Eliberarea licenţelor respective este cauzată de expirarea termenelor de valabilitate a licenţelor deţinute de S.A. „Orange Moldova” şi S.A. „Moldcell” (05.11.2014). Termenul de valabilitate a noilor licenţe este de 15 ani, începând cu 6 noiembrie 2014.

Potrivit deciziilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI, SA „Orange Moldova” şi SA „Moldcell” vor obţine câte trei licenţe fiecare: câte o licenţă de utilizare a frecvenţelor din banda 800 MHz (cu lărgimea totală de 20 MHz (2x10MHz), din banda 900 MHz (cu lărgimea totală de 20 MHz (2x10MHz) şi din banda 1800 MHz (cu lărgimea totală de 50 MHz (2x25 MHz). SA „Moldtelecom” va obţine două licenţe - câte o licenţă de utilizare a frecvenţelor din banda 900 MHz (cu lărgimea totală de 10 MHz (2x5MHz) şi din banda 1800 MHz (cu lărgimea totală de 50 MHz (2x25 MHz). Prin benzile de frecvenţe 800, 900 şi 1800 MHz se înţeleg respectiv benzile pentru utilizare duplex 791-721/832-862 MHz, 890-815/835-860 MHz şi 1710-1785/1805-1880 MHz.
 
Licenţele vor fi eliberate furnizorilor după achitarea de către aceştia a sumei integrale a taxelor de licenţă, în termen de 30 de zile de la data adoptării de către ANRCETI a deciziei de eliberare a licenţelor respective. Mărimea taxelor de licenţă pentru fiecare dintre aceste benzi  este stabilită în Programul de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020.  În total, furnizorii respectivi urmează să achite pentru licenţe la bugetul de stat echivalentul a 62,5 mil. Euro.

Toate licenţele vor fi acordate de către ANRCETI, în premieră, în regim de neutralitate tehnologică. Aceasta înseamnă că titularul de licenţă va putea să aleagă singur şi să utilizeze în benzile de frecvenţe respective, fără o decizie administrativă permisivă, orice tehnologie compatibilă cu sistemele GSM – UMTS/HSPA, WIMAX (cunoscute ca 3G), LTE (cunoscută ca 4G), precum şi tehnologiile îmbunătăţite bazate pe familia standardelor enumerate, având, totodată, obligaţia de a asigura continuitatea furnizării serviciilor. Până în prezent, licenţele în baza cărora erau alocate resursele de spectru radio autorizau furnizorii să utilizeze doar o tehnologie anumită pentru fiecare bandă. Spre exemplu, în benzile de frecvenţe 900 şi 1800 MHz licenţele respective permiteau doar utilizarea sistemelor GSM.

După eliberarea noilor licenţe, volumul total de spectru disponibil furnizorilor de reţele mobile în benzile 800, 900 şi 1800 MHz va creşte, faţă de volumul de spectru deţinut în prezent de ei în aceste benzi, cu circa 195%, fapt ce le va permite să asigure o dezvoltare durabilă a reţelelor pe care le operează. Datorită calităţilor mai bune de propagare a undelor în frecvenţele respective, resursele obţinute de furnizori le vor da posibilitatea să dezvolte cu costuri mai mici atât sistemele tradiţionale GSM, dar şi reţelele mobile de bandă largă 3G şi 4G (în viitor - sisteme 5G sau şi mai avansate), şi să asigure o acoperire mai bună a teritoriului şi populaţiei cu semnal radio emis de reţelele mobile de bandă largă, anunță Serviciul de informare şi comunicare cu mass – media al ANRCETI.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus