Trimite e-mail | Printeaza
Social
08.07.2014

Organizațiile societății civile lansează câteva proiecte în susținerea reformei educaționale

Fundația Soros-Moldova implică societatea civilă în procesul de consultare și amplificare a eforturilor în domeniul dezvoltării politicilor educaționale. Trei organizații neguvernamentale – Institutul de Politici Publice, Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică Catalactica și Centrul Eeducațional ProDidactica - vor aduna în dezbateri publice vocile tuturor actorilor sociali angajați în procesul de reformare educațională în Republica Moldova. Activitățile planificate fac parte dintr-o asistență tehnică mai largă oferită Ministerului Educației din Republica Moldova de către Fundațiile pentru o Societate Deschisă.

Spijinul oferit de Fundațiile pentru o Societate Deschisă vizează în primul rând sporirea cunoștințelor cetățenilor față de reformele implementate în domeniul educațional, precum și îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor educaționale. Impactul așteptat ține de înrădăcinarea principiilor de elaborare a politicilor educaționale într-un mod deschis și transparent, cu implicarea părinților, elevilor, profesorilor și managerilor și comunitatea experților.

„O informare limitată a cetățenilor pe parcursul întregului ciclu de reformare aprofundată a domeniului educației ar putea pune în pericol succesul implementării durabile a acestor politici și ar avea efecte negative în societate. Implicarea societății civile, a unor voci neutre, poate juca un rol important în angajarea cetățenilor la participarea luării deciziilor și identificarea soluțiilor de îmbunătățire a politicilor educaționale”, a menționat Victor Ursu, directorul executiv al Fundației Soros-Moldova.

„Ne dorim ca în urma implementării proiectului, autoritățile să-și orienteze mai mult politicile educaționale la nevoile beneficiarilor direcți ai sistemului educațional și să-și formeze o viziune completă despre eventualii factori ce încetinesc reformele. De asemenea, scopul nostru este ca elevii și părinții să se implice mai mult în acțiunile de modernizare a învățământului”, a spus Anatol Gremalschi, director de programe în cadrul Institutului de Politici Publice. Organizația va implementa proiectul „Consolidarea politicilor educaționale și creșterea nivelului de susținere a acestora de către beneficiarii direcți și indirecți ai sistemului educațional”.

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA va implementa proiectul „E DUrabil - Un sistem durabil și eficient de informare, consultare şi implicare în procesul reformelor educaţionale din Republica Moldova”. „Prin realizarea activităților proiectului ne angajăm să contribuim la crearea și funcționarea unui sistem durabil și eficient de consultare, participare și implicare publică prin care cetăţenii să fie informați, consultați și implicați în procesul de concepere și implementare a reformelor educaționale din Republica Moldova. Vom promova educația de calitate, vom organiza discuţii publice despre impactul proceselor de implementare a reformei educaţionale, despre necesitatea acestora și despre direcțiile de acțiune”, a precizat Nicolae Sali, directorul Asociației CATALACTICA.

Centrul Educațional ProDidactica va implementa proiectul „Pentru reforme calitative în educație”. Rima Bezede, președintele Centrului, a menționat: „Proiectul își propune să contribuie la promovarea și implementarea calitativă a reformelor curente din domeniul educațional prin implicarea activă a tuturor actorilor interesați, inclusiv a membrilor comunităților rurale. Activitățile din proiect vor asigura vizibilitatea reformelor în educație și vor oferi oportunități pentru participare și dialog social axat pe proces, relații și rezultate. Problemele prioritare abordate în cadrul activităților vor include: transparența decizională, anti-corupția, parteneriate durabile și management participativ”.

Valoarea celor trei proiecte este de aproximativ 250 de mii de dolari și vor fi implementate până în luna aprilie 2015. Proiectele fac parte dintr-o inițiativă mai largă de sprijinire a reformei educaționale din Republica Moldova. Aceasta va include o serie de activități ce urmăresc revizuirea și modernizarea curriculumului pentru învățământul general, sprijinirea școlilor de circumscripție prin lansarea unor laboratoare de învățare. Proiectul va fi desfășurat în perioada 2014-2016.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus