Trimite e-mail | Printeaza
Economie
21.05.2014

Guvernul a aprobat Raportul privind executarea bugetelor de stat pentru anul 2013

Guvernul a aprobat Raportul privind executarea bugetelor de stat pentru anul 2013

În anul 2013, la bugetul de stat, pe toate componentele, au fost acumulate venituri în sumă totală de 22436,7 mil. de lei. Comparativ cu anul 2012, veniturile au înregistrat o creștere de 11,7%, sau cu 2346,1 mil. de lei. Din suma totală a încasărilor, veniturile fiscale au constituit 81,7%, veniturile nefiscale - 3,6%, mijloacele speciale ale instituțiilor publice - 2,9 % , iar granturile - 8,7%.
 
Cât despre cheltuieli, în anul 2013, acestea au fost realizate în sumă de 23901,2 mil. lei sau la nivelul de 97,4 % față de prevederile anuale, cu 10,3 % mai mult decât în 2012. Cheltuielile de ordin social și cultural au constituit 39,8% din suma totală, cele de ordin economic – 18,7%, cheltuielile pentru apărarea națională, menținerea ordinii publice și securitatea națională – 9,1%, iar cheltuielile pentru Serviciul de Stat cu destinație specială au constituit 5,8%.
 
Executarea bugetului de stat pe anul 2013 s-a soldat cu un deficit în sumă de 1464,5 mil. de lei, cu 521,3 mil. mai puțin decât a fost prevăzut. Sursele de finanțare a deficitului au constituit încasări de la valorile mobiliare de stat, împrumuturi debursate din surse externe, mijloacele din vânzarea şi privatizarea patrimoniului public şi alte surse.
 
Datoria de stat a constituit 23521,6 mil. lei, dintre care 16845, 8 mil. - datoria de stat externă și 6675,8 mil. lei - datoria internă.
Raportul urmează să fie trimis spre aprobare Parlamentului, a relatat Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus