Trimite e-mail | Printeaza
Economie
14.04.2014

450.000 EURO pentru Moldova în cadrul Instrumentului european de vecinătate

450.000 EURO pentru Moldova în cadrul Instrumentului european de vecinătate

Obiectivul global al acestui Apel pentru propuneri de proiecte este de a contribui la consolidarea rolului societății civile în promovarea drepturilor omului, egalitatatii, transparenței  și a reformelor democratice în Republica Moldova.
 
Obiectivul special al acestui Apel pentru propuneri este combaterea corupţiei:
 
- susţinerea şi monitorizarea implementării Strategiei Naţionale Anti-Corupţie
- promovarea transparenţei în procesul politic în Moldova
- promovarea transparenţei bugetare şi politice
- consolidarea implicării actorilor societăţii civile în dialogul politic şi în monitorizarea implementării reformelor în sectorul justiţiei şi luptei împotriva corupţiei.
 
Activiţăţi susţinute în cadrul acestui Apel de propuneri:
 
Activităţile pentru consolidarea implicării organizaţiilor societăţii civile şi capacitatea de a spori responsabilitatea publică, în particular: (1) prin monitorizarea administrării finanţelor publice şi  (2) prin sporirea sensibilizării publice a procesului de aprobare şi cheltuirii bugetului de stat (3) procesul politic.
Activităţi de promovare a implicării actorilor societăţii civile în dialogul politici şi monitorizarea implementării strategiilor în următoarele domenii:
(1) reforma în sectorul justiţie
(2) lupta împotriva corupţiei: sensibilizare, comunicare şi sensibilizare media, elaborarea rapoartelor şi politicilor , dezvoltarea capacităţilor şi instruire.
Activităţi de îmbunătăţire a dialogului: acivităţi comune şi în reţea între organizaţiile societăţii civile, mass-media, factori de decizie şi autorităţi publice ce ţin de subiectele şi priorităţile acestui Apel de propuneri.
Activităţi de promovare şi îmbunătăţire a dialogului între autorităţile locale şi societatea civilă în vederea dezvoltării planurilor de activitate regionale/locale anto-corupţie.
Activităţi de advocacy bazate pe dovezi.
Activităţi de consolidare a platformelor, reţelelor şi coaliţiilor existente ale societăţii civile, în special Consiliul Naţional de Participare.

Suma totală orientativă disponibilă pentru această cerere de propuneri este de 450.000 EUR în cadrul liniei bugetare 19.08.01.03 (Instrumentul european pentru vecinătate şi parteneritat   - ENPI).

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu acorda integral fondurile disponibile.
 
Termenul limită pentru înaintarea Concepţiei - 9 iulie 2014
 
Mărimea granturilor

Orice finanțare nerambursabilă solicitată în cadrul acestei cereri de propuneri trebuie să se încadreze între următoarele valori minime și maxime:
Suma minimă: 150.000 EUR
· Suma maximă: 250.000 EUR
Orice finanțare nerambursabilă solicitată în cadrul acestei cereri de propuneri trebuie să se încadreze între următoarele procente [minime și maxime] din totalul costurilor eligibile ale acțiunii:

· Procent minim: 50% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii.

· Procentaj maxim: 95% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii (a se vedea, de asemenea, punctul 2.1.5).

Echilibrul (adică diferența dintre costul total al acțiunii și suma solicitată de la Autoritatea Contractantă) trebuie să fie finanțată din alte surse decât bugetul Uniunii Europene, scrie infoeuropa.md.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus