Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.04.2014

Astăzi au fost lansate două Programe de granturi pentru producătorii agricoli

Astăzi au fost lansate două Programe de granturi pentru producătorii agricoli

Programul de granturi  privind facilitarea accesului la piețele de desfacere realizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Programul de granturi privind sporirea productivității printr-un management durabil al solului realizat de Ministerul Mediului, finanțat de către Banca Mondială prin intermediul proiectului Agricultură Competitivă în Moldova (MAC-P).

Obiectivul Programului de granturi pentru facilitarea accesului la piețele de desfacere pentru agricultori este de a susține crearea grupurilor de producători agricoli în sectorul horticol, susținerea investițiilor în tehnologii și utilaje destinate infrastructurii post-recoltă, și prin urmare, sporirea competitivității produselor agricole moldovenești.

În cadrul alocuțiunii susținute cu acest prilej, directorul AIPA, Petru Maleru, a specificat că Granturile investiționale vor fi destinate achiziționării echipamentului tehnologic şi a utilajului destinat infrastructurii post-recoltare în horticultură și nu va depăși 50% din investiția efectuată, cu un plafon maxim de 350 mii dolari SUA pentru un grup de producători.

Activitățile eligibile pentru finanțare în cadrul Programului va fi procurarea a circa 25 tipuri de utilaje și echipamente, cum ar fi: maşini de spălat fructe şi legume de diverse tipuri, linii de sortare, spălare, împachetare, etichetare, etc., frigidere, staţii de vid-evaporare, rezervoare de inox, generatoare pentru producerea aburului tehnologic, prese pentru obținerea sucurilor de fructe, legume, struguri, linii de uscare a fructelor şi legumelor, utilaj și echipament pentru confecționarea lăzilor, transport frigorific specializat.

Bugetul Programului de granturi pentru facilitarea accesului la piețele de desfacere este de 7 mln. dolari SUA fiind oferite sub formă de granturi.

Obiectivul nr. 2 al Programului de granturi privind sporirea productivității printr-un management durabil al solului constă în acordarea suportului financiar nerambursabil post-investițional producătorilor agricoli care au implementat tehnologii de management durabil al solului și au contribuit semnificativ la promovarea practicilor agricole prietenoase mediului.

Prin acest Program de granturi, Ministerul Mediului își propune să motiveze agricultorii de a  aplica practici agricole prietenoase mediului, precum ar fi: practici de conservare a solului, rotaţia culturilor, înierbarea canalelor de scurgere,  crearea fâşiilor de filtrare,  circulare sau de bufer, crearea de bariere vegetative anti-eoliene, înierbarea terenurilor degradate,  protecţia cursurilor mici de apă, etc.

Plafonul maxim al granturilor nerambursabile de care vor putea beneficia agricultorii va fi de 20 mii dolari SUA dar nu vor depăși 50% din investiția efectuată. Eligibili pentru program vor fi producătorii agricoli care începând cu noiembrie 2013 au investit în utilaje agricole şi  echipamente performante, precum ar fi: mașini pentru fărâmițarea resturilor vegetale, bazine pentru captarea apei de ploaie, combinatoare cu subsoliere, scarificatoare, mașini de introducere a îngrășămintelor, prășitoare mecanice, ș.a.

Bugetul Programului de granturi este de 3 mln. dolari SUA.

Directorul Agenției a mai precizat că achitarea conform schemei de grant va fi efectuată în avans, și constituie o premieră pentru Republica Moldova, ceea ce va permite agricultorilor să realizeze investiția din contul grantului și nu din bani proprii, contrar procedurii de subvenționare, cînd plata este executată post factum după realizarea în totalitate a investiției. Acordarea plăților în avans este justificată de necesitatea pregătirii unor măsuri administrative care să asigure efectuarea plăților către toți solicitanții, pînă la accesarea fondurilor europene, dar și pentru a veni în sprijinul fermierilor în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru inființarea grupurilor de producători.

Agricultorii pot participa în ambele Programe de granturi, precum și în Programul Național de Subvenționare.

Ambele Programe de Granturi vor fi implementate prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA). Toată informația privind participarea în Programele de granturi este publicată pe pagina web www.aipa.md.

 
Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participarea în Programele de granturi este 30 mai 2014.

Proiectul Băncii Mondiale Agricultura Competitivă (MAC-P) a fost lansat în 2012. Sloganul proiectului ”Soluții inteligente pentru performanță” reflectă obiectivul acestuia de a oferi agricultorilor suport logistic și financiar în consolidarea capacităților de gestionare durabilă a terenurilor agricole, prelucrarea și ambalarea produselor agricole și facilitarea accesului pe piață. Totodată, proiectul prevede modernizarea sistemului de management al siguranței alimentelor .

Bugetul total al Proiectului este de 27 milioane dolari SUA, dintre care - 18 mln. Dolari SUA împrumutul AID,  4,4 mln. dolari SUA grant acordat de Fondul Global de Mediu,  2,8 mln. dolari SUA grantul oferit de Guvernului Suedez şi contribuția Guvernului Republicii Moldova în valoare de 2 mln. dolari SUA. Proiectul va fi finalizat în iunie 2017.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus