Trimite e-mail | Printeaza
Politic
02.04.2014

Procesul decizional va deveni mai transparent în Republica Moldova

Procesul decizional va deveni mai transparent în Republica Moldova

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de modificare a Legii privind transparenţa în procesul decizional, din 13.11.2008, în scopul remedierii carenţelor depistate pe parcursul aplicării acestei legi, a relatat Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului.

Potrivit noilor prevederi, toate autorităţile emitente de decizii cu caracter normativ, precum şi de acte administrative care pot avea impact social, economic şi de mediu, vor fi obligate să le consulte cu publicul înainte de a le propune spre aprobare. Această modificare lărgeşte sfera de aplicare a legii. Astfel, transparenţei decizionale vor fi supuse nu doar actele emise de Parlament, dar şi cele ale autorităţilor publice.

De asemenea, documentul vine să clarifice procedurile de consultare a proiectelor de decizii cu publicul. Astfel, anunţurile autorităţilor emitente de decizii privind iniţierea elaborării şi consultarea unor proiecte de decizie vor trebui să conţină mai multe date de contact obligatorii, pentru a oferi persoanelor interesate mai multe posibilităţi de a se expune pe marginea acestora. În aceeaşi ordine de idei, legea va specifica expres modalităţile în care autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi materialele aferente.

A fost stabilit termenul minim de zece zile pentru consultarea proiectului de decizie, pentru a asigura suficient timp celor interesaţi de a se documenta asupra proiectului de decizie, dar şi obligativitatea consultării publice a acesteia atunci când este cerut de părţile interesate. Totodată, părţile interesate vor fi informate în mod obligatoriu despre desfăşurarea şedinţelor publice şi referitor la retragerea unui proiect de decizie din procesul de elaborare.

Un capitol separat al Legii se va referi la monitorizarea respectării transparenţei în procesul decizional şi răspunderea pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei privind transparenţa în procesul decizional.

Documentul urmează să fie supus examinării în Parlament.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus