Trimite e-mail | Printeaza
Granturi si burse
18.03.2014

Guvernul Franţei a oferit pentru anul academic 2014-2015 douăzeci de burse de studii de masterat şi doctorat cetăţenilor Republicii Moldova

Guvernul Franţei a oferit pentru anul academic 2014-2015 douăzeci de burse de studii de masterat şi doctorat cetăţenilor Republicii Moldova

Ambasada Franței în Republica Moldova continuă să susțină schimburile universitare și științifice între Franța și Republica Moldova. Pentru anul academic 2014-2015, au fost oferite douăzeci de burse de studii de masterat și doctorat.

Nivel Masterat, bursa este acordată tuturor studenților care au absolvit Master 1 sau sunt înscriși în primul an de Masterat. De regulă, aceasta este alocată candidaților pentru o perioadă de 9 luni, din octombrie până în iunie a anului universitar respectiv (fără posibilitatea de prelungire).

Nivel Doctorat, bursa este acordată pentru o perioadă de 15 luni, repartizate pe durata a trei ani de cercetare, pentru realizarea unei teze în cotutelă, sub direcția unui coordonator științific din Republica Moldova și a unui coordonator științific din Franța. Acesta este, de obicei, alocată de la 01 noiembrie până la 31 martie a anului universitar respectiv.
Pentru doctoranzii care beneficiază în prezent de o bursă de studii din partea Guvernului francez, reînnoirea pentru anul universitar 2014-2015, nu se face în mod automat. Aceștia trebuie să prezinte o cerere de reînnoire însoțită de documentele necesare pentru examinarea dosarului lor.

Programul de formare este ales de către student, care va efectua în mod independent toate demersurile necesare pentru înscrierea la instituția gazdă. Dacă dorește să aplice pentru o bursă din partea guvernului francez, aici aveți toate etapele pe care trebuie să le urmați.

Bursa Guvernului francez include :
- o alocație de subzistență în valoare de 767 € pe lună ;
- o acoperire a cheltuielilor de înscriere universitară în valoare de 6 100 € pentru an ;
- asigurare socială franceză;
- un acces prioritar la căminele universitare.

Cerințele înaintate pentru depunerea dosarului de candidatură sunt :
- deținerea naționalității moldovenești sau a reședinței legale în Republica Moldova ;
- titular al unei diplome de studii superioare recunoscută de Statul moldovenesc și care oferă acces pentru înscrierea la un program de formare în Franța ;
- o bună cunoaștere a limbii franceze (cu excepție - de exemplu, în cazul unei formări predate în limba engleză de către instituția gazdă sau acordul laboratorului francez de primire a studentului pentru efectuarea unei cercetări într-o altă limbă decât franceza) ;
- înscris sau în curs de înscriere la următorul an de studii la unul din nivelurile de formare vizate.

Dosarul va fi depus sau expediat înainte de 31 martie 2014 (prevalează data de expediere indicată de ștampila poștei) la adresa:

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus