Trimite e-mail | Printeaza
Social
29.01.2014

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a culturii

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a culturii

Strategia își propune să stabilească direcţiile de dezvoltare a culturii Republicii Moldova până în anul 2020. Documentul prevede asigurarea de către stat a creşterii ponderii sectorului liber/nonformal în totalul activităţilor culturale, prin accesul organizaţiilor asociative şi artiştilor liber-profesionişti la finanţare. Pentru dezvoltarea domeniului artelor vizuale şi literaturii vor fi elaborate politici publice speciale.

Costul de realizare a Strategiei se estimează la 1757,93 mil. lei. Finanţarea acțiunilor propuse în Strategie se va efectua în limita alocaţiilor bugetare, prin proiecte şi programe de asistenţă tehnică, granturi, proiecte de parteneriat public-privat, sponsorizări şi alte surse permise de lege.

Strategia stabileşte patru obiective generale: salvgardarea patrimoniului cultural naţional, asigurarea circulaţiei reale şi virtuale a produsului cultural, creşterea ponderii economice a sectorului cultural şi a industriilor creative, precum și sporirea contribuţiei culturii în dezvoltarea coeziunii sociale.
 
Potrivit Strategiei, patrimoniul cultural devine o prioritate naţională. În ideea asigurării calităţii educaţiei artistice, vor fi restructurate instituţiile de învăţămînt artistic, prin specializarea acestora şi racordarea la standardele internaţionale recomandate de UNESCO. De asemenea, este prevăzută reformarea sistemului de pregătire a cadrelor în domeniu, inclusiv crearea Centrelor de formare continuă.
 
În scopul creării unei reţele virtuale de servicii şi bunuri culturale, Strategia prevede elaborarea Programului de informatizare în domeniul culturii. Va fi creat un portal naţional de promovare a artiştilor şi produselor culturale, pentru a lărgi accesul populaţiei la produsul cultural.

Pentru realizarea Strategiei, vor fi dezvoltate parteneriate cu autorităţile publice centrale şi locale în diverse domenii, precum şi cu diaspora, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus