Trimite e-mail | Printeaza
Economie
27.01.2014

În 2014, 20 de instituţii publice urmează să fie racordate la sisteme moderne de încălzire pe biomasă

În 2014, 20 de instituţii publice urmează să fie racordate la sisteme moderne de încălzire pe biomasă

Proiectul UE-PNUD Energie şi Biomasă şi-a prezentat, la 24 ianuarie, curent, rezultatele activităţii pentru anul 2013. La şedinţa Comitetului de observatori, prezidată de ministrul Economiei, Valeriu Lazăr au mai participat reprezentanţi ai Delegaţiei UE în RM, de la Agenția pentru Eficiență Energetică, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, Fondul pentru Eficienţă Energetică, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova ş.a.

În deschiderea şedinţei, Valeriu Lazăr s-a referit la impactul Proiectului în ceea ce priveşte  îmbunătăţirea încălzirii clădirilor publice din zona rurală şi crearea pieţelor locale de asigurare cu biocombustibil, în special, din deşeuri agricole. „Rezultatele Proiectului sunt foarte bune. Aceasta este şi constatarea, de doi ani consecutiv, a Oficiului regional al PNUD pentru spaţiul Europei Centrale şi de Sud-Est, care a inclus Proiectul Energie şi Biomasă din RM în publicaţia sa anuală ca istorie de succes. Asemenea ecouri mai vin şi de la Bruxelles, New-York. Proiectul ne ajută să schimbăm percepţia cetăţenilor privind noile oportunităţi de utilizare a surselor energetice regenerabile, să construim noi pieţe şi business-procese în spaţiul rural, să îmbunătăţim asigurarea cu agent termic a gospodăriilor şi instituţiilor publice, să dezvoltăm cogenerarea industrială şi brichetarea în bază de biomasă”, a spus ministrul Economiei.

Conform datelor raportului de progres, în sezonul de încălzire 2013-2014, 123 de instituţii publice din 106 comunităţi rurale au instalate centrale termice pe biomasă din fonduri europene. În 2014, alte 20 de instituţii publice urmează să fie racordate la sisteme moderne de încălzire pe biomasă, numărul total al  beneficiarilor ajungând la 89,658 persoane.

În rezultatul implementării proiectelor de încălzire cu biomasă, în trei ani de activitate a PEBM, au fost create 300 noi locuri de muncă în comunitățile beneficiare și la întreprinderile producătoare de biocombustibil.

La componenta privind sporirea capacităţilor actorilor cheie în utilizarea biomasei în Moldova, de la începutul proiectului și până la sfârșitul anului 2013, toți liderii comunitari din 126 comunități beneficiare ale PEBM au beneficiat  de instruiri tehnice. De asemnea, în perioada raportată, 136 operatori din 41 comunități beneficiare din 13 raioane au obținut un set de abilități și cunoștințe principale în ceea ce privește buna funcționare a cazanelor pe biomasă, securitatea muncii și măsurile anti-incendiare, metodele de întreținere eficientă prin intermediul programului de instruiri introductive elaborat cu suportul PEBM înainte de punerea în funcțiune a sistemelor de încălzire pe biomasă. Totodată, circa 205 producători agricoli, furnizori potențiali și activi de combustibil din biomasă, actori cheie la nivel național și regional au obținut abilități și cunoștințe practice privind inițierea unei afaceri de producere a combustibilului din biomasă, oportunitățile de finanțare disponibile în cadrul PEBM, precum și au discutat și au aflat informații noi despre standardele de calitate pentru biocombustibilii solizi și mijloacele de aplicare a acestora la nivel de reglementare și unități de afacere.

Potrivit Ministerului Economiei, Proiectul Energie şi Biomasă îşi desfăşoară activitatea pe patru componente. Acestea vizează încălzirea clădirilor publice din zona rurală cu biomasă şi crearea pieţelor locale de asigurare cu combustibil, precum şi stimularea dezvoltării pieţelor locale de asigurare cu agent termic a gospodăriilor individuale, de producere a brichetelor din biomasă şi de creare a instalaţiilor de cogenerare industrială. O altă componentă urmăreşte sporirea capacităţilor actorilor cheie în utilizarea biomasei în Moldova, dar şi promovarea beneficiilor utilizării surselor regenerabile de energie.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus