Trimite e-mail | Printeaza
Granturi si burse
24.01.2014

Ministerul Educației propune modificări la Metodologia de admitere în învățămîntul superior

Ministerul Educației propune modificări la Metodologia de admitere în învățămîntul superior

Ministerul Educației a propus pentru discuții publice modificările la Metodologia de admitere în învățămîntul superior. Schimbările se referă la perioada de organizare și desfășurare a concursului de admitere, facilități, cotele de înmatriculare, inclusiv și pentru candidații care solicită limba rusă de instruire. Propunerile ministerului au fost consultate cu universitățile.
 
Astfel, se propune ca admiterea pentru Ciclul I şi Ciclul II să se desfășoare în perioada 21 iulie-31august 2014. Instituţiile de învăţămînt superior vor putea decide în mod independent perioada de depunere a cererilor, desfăşurarea probelor, prezentarea dosarelor în original, afișarea rezultatelor finale de înmatriculare.
 
Totodată, Ministerul Educației propune să fie exclusă divizarea locurilor pentru înmatriculare în baza principiului locului de trai (rural/urban). Acest mod de organizare a admiterii pune în condiţii egale de evaluare toţi absolvenţii programului liceal.
 
Tradițional va fi menținută cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară pentru anumite categorii defavorizate de candidați. Prioritate se va acorda copiilor orfani şi celor rămaşi fără îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan şi copiilor cu gradul de dizabilitate sever sau accentuat. Candidații care se înscriu în celelalte categorii sociale (vezi linkul: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1382), stipulate în regulamentul de admitere, vor fi înmatriculați la locurile neacoperite la această cotă în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.
 
În acest an se propune desfăşurarea concursului de admitere fără divizarea locurilor prevăzute pentru înmatriculare pe cote de candidaţi după limba de instruire în instituţia preuniversitară absolvită. Grupele cu instruire în limba rusă se propune a fi formate în funcţie de solicitări, în limita locurilor planificate în Planul de înmatriculare. Candidaţii la studii vor menționa  în cererile de admitere la concurs în ce limbă doresc să își facă studiile după înmatriculare.
 
Ministerul Educației menționează că și în sesiunea de admitere 2014, candidații au dreptul să se înscrie concomitent la mai multe specialități din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe universități, cu posibilitatea de a fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure universități.
 
Modificările urmează să fie aprobate la Colegiul Ministerului Educației, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus